kan inte hämta fred med krig

صلح به وسیله جنگ تآمین نمی شود

خروج نیرو های نظامی سویدن از افغانستان و بالا بردن این آگاهی و خواست در میان مردم، هدف فعالیت های سازمان همبستگی افغانستان در هفته افغانستان است. برنامه های این هفته که در روز دوشنبه آغاز شد، Maj Britt Theorin در سخنرانی خود گفت. خروج تمام نیروهای نظامی از افغانستان بر اساس یک برنامه تعیین شده و جایگزینی سربازان کشور های همجوار برای یک دوره موقت، پیشنهادی است که می بریت تیورین Maj Britt Theorin، وزیر سابق خلع سلاح، در سخنان بازگشایی هفته افغانستان در آ، ب، اف مرکزی استکهلم اظهار داشت.
قریه ای را به وسیله بمباردمان نمی توان نجات داد. Maj Britt Theorin اضافه می کند: وقت آن رسیده است که سربازان سویدنی را به خانه برگردانیم.

سازمان همبستگی افغانستان Afghanistansolidaritet که در سال ٢٠٠٢ در واکنش با ورود نیروهای نظامی امریکا به افغانستان فعالیت های خود را آغاز کرد، بیشتر طرفدار حل مسایل افغانستان از راه صلح است. در هفته جاری این سازمان فعالیت هایی را به راه انداخته است. ستیفن لیندگرین Stefan Lindgren، معاون سخنگوی سازمان همبستگی افغانستان، در مورد هدف برگزاری هفته افغانستان چنین می­گوید:
هدف ما تقویت بخشیدن اذهان عامه مردم سویدن در از بین بردن عملیات نظامی در افغانستان است. Stefan Lindgren اضافه می کند: در عوض باید به سراغ پروسه صلح برویم وکمک های بشردوستانه را افزایش دهیم.
Maj Britt Theorin حضور نیروهای صلح سویدن در افغانستان را کمک بر ادامه جنگ می داند، نه برای آوردن صلح. وی ادامه می دهد: سربازان سویدنی به خواست ناتو و برای کمک کردن به جنگ امریکا در افغانستان فرستاده شده اند.
دراین مورد ما خواهان جواب از وزارت خارجه سویدن شدیم. ولی از آن ها جوابی دریافت نکردیم. ما در برنامه های آینده این موضوع را با وزارت خارجه دنبال خواهیم کرد.
Maj Britt Theorin در سخنرانی خود اظهار داشت که هیچ نوع درخواستی از طرف سازمان ملل متحد و یا دولت افغانستان برای فرستادن نیروهای سویدن برای شرکت در عملیات در این کشور نشده است.
ما در این مورد از سفارت افغانستان در اوسلو سوال کردیم که آیا دولت افغانستان درخواست کمک نظامی از سویدن کرده است یا خیر. به گفته مهدی یاری، سکرتر دوم سفارت افغانستان در اوسلو، در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان کمک های نظامی از کشور های عضو شد، افغانستان دولتی نداشت. ولی در مصوبه سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠١ و تمدید آن در سال ٢٠٠٣ این اصل درج است.
به عقیده Maj Britt Theorin دلایل فرستادن سربازان سویدنی به افغانستان دراین چند سال تغییر کرده است. در اوایل دلیل اصلی پشتیبانی از دولت افغانستان و پایتخت این کشور بود، بعد ها دلایلی چون حقوق زنان، جنگ در برابر تروریزیم، آوردن دموکراسی، علایق تجاری و مبارزه در برابر مواد مخدر اضافه شدند. Maj Britt Theorin ادامه می دهد.
Maj Britt Theorin اظهار می دارد: چرا حقیقت را نمی گوید. موضوع وفاداری با امریکا و ناتو و بودن با ناتو در میان است.
از Stefan Lindgren می پرسم که چرا باید حضور سربازان سویدن در افغانستان را به مفهوم کمک به جنگ و اشغال دانست. سویدن برای کمک به افغان ها در افغانستان هستند.
Stefan Lindgren جواب می دهد: واضح است که تمام اشغال گران در طول تاریخ گفته اند که به کمک مردم می روند و می خواهند زنان را آزاد کنند.
از Stefan Lindgren می پرسم مگر سویدن یک کشور اشغالگر است.
وی می گوید: ما درحال حاضر در این اشغال سهم داریم. درافغانستان سویدن نقشی را بازی می کند که ناتو تصمیم می گیرد. اگر ناتو بگوید فیر، ما باید آتش بگشائیم. ما در افغانستان قبلاً کار هایی را انجام داده ایم که وحشتناک و غیر قابل دفاع اند. Stefan Lindgren ادامه می دهد: ما نمی توانیم بگویم که ما تقصیری در این جنگ نداریم. ما در این جنگ سهم داریم و جرایم جنگی مرتکب شده ایم.
ما در تلاش جواب وزارت خارجه سویدن در این مورد هستیم که در برنامه های بعدی دنبال خواهد شد.
نظر به گفته مهدی یاری، از سفارت افغانستان در اوسلو، دولت افغانستان به تکرار از کشور های غربی خواسته است که سربازان این کشورها برای تآمین امنیت درافغانستان نیاز است. وی اضافه می کند.
خروج سربازان خارجی از افغانستان یکی از خواسته های طالبان است. از Maj Britt Theorin می پرسم که شما می خواهید طالبان را کمک کنید. وی جواب می دهد نی. خروج سربازان خارجی نه تنها خواست طالبان، بلکه خواست اکثریت مردم افغانستان نیز است.
مهدی یاری در مورد خواست دولت افغانستان یادآوری کرد، ولی خواست مردم افغانستان چیست؟
"حکومت افغانستان از طرف مردم انتخاب شده، خواست حکومت خواست مردم افغانستان است."

shakila.edizada@sr.se