اعتراض به اخراج پناهجویان مسیحی عراقی از سوئد

1:44 min

به دنبال اخراج پناهجویان مسیحی عراقی از سوئد وانتقادهای شدید از جمله از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل و شورای اتحادیه ی  اروپا ، دولت از   Migrationsverket اداره ی کل امور مهاجرت خواسته است تا در تصمیم گیری برای اخراج این پناهجویان دقت بیشتری به کار برده شود.
دولت  به  اداره ی امور مهاجرت تاکید کرده است که افرادی که از سال آینده ٢٠١١، به پرونده ی پناهجویان رسیدگی می کنند باید اطلاعات کافی از شرایط  پناهجویانی که متعلق به اقلیت های مذهبی هستند، داشته باشند. 
اضافه کنیم که علیرغم وجود خطرات جدی برای مسیحیان عراقی در آن کشور، اداره ی مهاجرت پناهجویان مسیحی عراقی را اخراج می کند.
هفته ی گذشته ٢٠ پناهجوی عراقی به بغداد بازگردانده شدند که ٥ تن از آنان مسیحی بودند. کمیساریای عالی امورپناهندگی سازمان ملل اعلام کرده است که شرایط مسیحیان در این کشور چنان ناگوار است که خطر موج پناهندگی از عراق به کشورهای همسایه، چون سوریه، اردن و حتی لبنان وجود دارد.
همچنین اضافه کنیم که به دلیل حساس بودن شرایط این پناهجویان، از مدت ها پیش بحث هائی در میان احزاب تشکیل دهنده ی دولت بخصوص از سوی حزب دموکرات مسیحی در جریان بود ه که از اداره ی امورمهاجرت خواسته شود تا نسبت به اخراج مسیحیان به عراق تجدید نظر کند، اما حزب مودرات با آن مخالف بوده است.

 زینت هاشمی
zinart.hashemi@sr.se