تغییر در قوانین از اول ژانویه ۲۰۱۱

 تغییر روز انتخابات، تغییر در قوانین مربوط به بیمه­های والدین و لغو قانون سانسور فیلم­های سینمایی چند نمونه از تغییراتی هستند که از اول ژانویه سال ۲۰۱۱ قوت قانونی میگیرند.
 از اول ژانویه عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی در قانون اساسی این کشور خواهد آمد.
تغییر مهم دیگر انتقال تاریخ انتخابات پارلمانی از سومین یکشنبه ماه سپتامبر به دومین یکشنبه ماه سپتامبر است. دلیل این تغییر دادن فرصت کافی به دولت­های آینده برای کار به روی بودجه پائیزی در سال انتخاباتی است. به این مفهوم که اگر بدنبال انتخابات، دولت حاکم عوض شد، دولت تازه بتواند بودجه را مطابق با برنامه­های انتخاباتی خود  تنظیم کند و مجبور به استفاده از بودجه پیشنهادی دولت قبلی نباشد.
از دیگر تغییرات قانونی میتوان از تسیهلات تازه برای انتخاب فرد بجای حزب در انتخابات، نام برد و اینکه مقررات مربوط به همه پرسی در کمونها از سال ۲۰۱۱ ساده­تر میشود.
 افزایش تخفیف­های مالیاتی برای اجاره دادن مسکن، سخت تر شدن وام­گیری از طریق پیامک یا "اس ام اس"، قانون تازه ای در باره الکل که به رستوران­های بیشتری اجازه سرو مشروبات الکلی می­دهد، تغییر مقررات مربوط به شکایت از سیستم درمانی، اجازه داشتن والدینی که فرزند زیر ۱۸ سال خود را از دست می­دهند برای ماندن در خانه بمدت ۱۰ روز و تغییر در مقررات مربوط به رسیدگی به خلافکاری­های افراد نیروی پلیس، برخی از دیگر قوانین و مقررات تازه­ای­اند که از اول ژانویه سال ۲۰۱۱ به اجرا گذاشته میشوند.    
مهردادصهبا