اعتراض به انتقال پناهجویان به بازداشتگاه عمومی

6:13 min

  اعتراض به سیاست های سختگیرانه ی پناهنده پذیری سوئد افزایش یافته است. همچنین نگهداری از پناهجویان در بازداشتگاه ها در کنارافراد بزهکار پیش از اخراج نیز، موجی از انتقاد را نسبت به اداره ی کل امورمهاجرت برانگیخته است. درمقاله ای در روزنامه ی داگنس نی هتر، پیرامون اخراج پناهجویان آمده است که با وجود ناامنی برای برخی از پناهجویان در صورت بازگرداندن آنها به کشورشان و با وجود افزایش انتقادها ، اما اداره ی مهاجرت به اخراج پناهجویان ادامه می دهد. هفته  گذشته یکی از پناهجویان عراقی دربازداشتگاه کولارد، سعی کرد که از بازداشتگاه فرار کند وهنگامی که مجددا توسط پلیس دستگیرشد، اقدام به خودکشی ازطریق بریدن گردن خود کرد که پلیس مانع اوشد. این پناهجو، باوجود انجام چنین اقدامی به یک سلول انفرادی دریک بازداشتگاه عمومی Häktet منتقل شد که این امر نیز موجب انتقاد های گسترده تری نسبت به این گونه برخوردها با متقاضیان پناهندگی شد.
 Joakim Adriansson رئیس بازداشتگاه کولارد ازجمله منتقدان نگهداری پناهجویان دربازداشتگاه های عمومی ست. وی بخصوص نگهداری پناهجویانی را که در اعتراض به حکم اخراج خود اقدام به خودکشی و یا به نوعی آسیب رساندن به خود می کنند در بازداشتگاه های عمومی  کاملا نادرست می داند.
 اضافه کنیم پناهجویانی که درهنگام اخراج اجباری ازسوئد، به بازداشتگاه های موقت اداره ی مهاجرت Förvar برده می شوند، درصورت مخالفت، فرار و یا اقدام به خودکشی، به بازداشتگاه های عمومی منتقل شده و همراه با بزهکاران و مظنونان به بزهکاری نگهداری می شوند. اداره مهاجرت عنوان می کند که در بازداشتگاه های موقت این اداره، امکان نگهداری طولانی مدت و یا مراقبت های درمانی و بهداشتی از پناهجویان وجودندارد. به این دلیل تعداد زیادی از پناهجویان، پیش از اخراج از کشور، به بازداشتگاه های عمومی برده می شوند. کمیسیون شکنجه ی سازمان ملل نیز پیش از این اداره ی مهاجرت سوئد را برای نگهداری پناهجویان درکنار بزهکاران مورد انتقادقرارداده بود.
بقیه ی مطلب در صفحه ی بعد

درسوئد،  پناهجویانی که به منظوراخراج از کشور، بخصوص پناهجویانی که تصورمی شود ممکن است به زندگی مخفی روی آورند، بازداشت می شوند و تازمان اجرای حکم اخراج، در فوروار، بازداشتگاه موقت اداره ی مهاجرت نگهداری می شوند. این امکان نیزوجود دارد که پناهجویانی که به فوروار برده شده اند، بعد از تلاش های بسیارحکم اخراجشان متوقف و آزاد شوند، امری که چندی پیش برای یکی از پناهجویان ایرانی روی داد.
اما افرادی که مظنون به ارتکاب جرم هستند، به تصمیم دادستان در بازداشتگاه های عمومی  یا هکتت و درمواردی در سلول های انفرادی این بازداشتگاه ها نگهداری می شوند.
هزینه ی روزانه ی نگهداری ازیک پناهجو درفوروار، درسال ۲۰۰۹ حدود ۲۷۰۶ کرون ودربازداشتگاه،هکتت ۲۲۸۰کرون بود.
 همچنین اضافه کنیم که درسال گذشته،٢۰۱۰ تعداد پناهجویانی که از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت به بازداشتگاه عمومی هکتت منتقل شدند به ۲۳۲ نفررسید.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@r.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista