تظاهرات حمایتی در بیست شهر در اروپا، استرالیا و آمریکا

3:12 min

 در روز یکنشنبه بیسنم فوریه همزمان با ایران، تظاهراتی در ساعت شانزده در استکهلم در میدان سرگل در مرکز شهر ازسوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- استکهلم برگزارمی شود.
تظاهراتی نیز باهمین هدف در روزگذشته، شنبه نوزدهم فوریه در یوتبوری در میدان گوستاو آدولف از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران- سوئد و همچنین در مالمو ازسوی انجمن ایران آزاد برگزارشد.
 
این تظاهرات همزمان با کشورهای دیگر اروپا ، آمریکا و کانادا ازجمله در پشتیبانی از اعلام گردهم آیی برای بزرگداشت صانع ژاله و محمدمختاری که در تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران کشته شدند و همچنین در اعتراض به سرکوب راه پیمایی مردم در این روز در تهران و شهرهای دیگر برگزارمی شود. دراین رابطه گفتگویی داریم با مهرداددرویش پور از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در استکهلم که پیش از تغییر زمان تظاهرات استکهلم از شنبه به یکشنبه، امروز انجام شده و رضا برومند از جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران در یوتبوری.    
اضافه کنیم که گردهم آیی ها برای بزرگداشت صانع ژاله و محمدمختاری، قربانیان راه پیمایی ۲۵ بهمن در امروز در ایران، ازسوی شورای هماهنگی راه سبز امید، حامی میرحسین موسوی فراخوان داده شده است.
ادامه مطلب
  

برگزاری تظاهرات ۲۵ بهمن که برای پشتیبانی از مبارزات مردم مصر و تونس ازسوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست شده بود، موجی از مخالفت را ازسوی نمایندگان اصول گرای مجلس، دولت، قوه ی قضاییه و رهبران سپاه و نیروی انتظامی علیه این دو و محمدخاتمی که رهبران جمهوری اسلامی آنها را سران فتنه می خوانند، برانگیخته و آنها همه خواستار محاکمه و حتی اعدام آنها شده اند. آخرین خبرها دراین رابطه حاکی از زندانی کردن میرحسین موسوی و همسرش زهرارهنورد و همچنین مهدی کروبی و همسرش در خانه هایشان و قطع تمام وسایل ارتباطی آنها با حتی فرزندانشان است. این درحالی ست که مراسم تشییع جنازه ی یکی از کشته شدگان تظاهرات ۲۵ بهمن، صانع ژاله، دانشجوی دانشکده ی هنر تهران نیز که به گفته ی مقامات جمهوری اسلامی عضو بسیج بوده و قتل او را نیز به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده اند، به درگیری میان دانشجویان این دانشکده و هواداران دولت تبدیل شد و طی آن شماری از دانشجویان زخمی و دستگیرشدند. دانشجویان و همچنین برادر صانع ژاله تاکیدکرده اند که او بسیجی نبوده و از طرفداران میرحسین موسوی بوده و توسط نیروهای انتظامی یا امنیتی به قتل رسیده  است. رسانه های نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده اند که برادر صانع ژاله پس از اعلام بسیجی نبودن او، دستگیرشده است. 
در جریان راه پیمایی ۲۵ بهمن، به گفته ی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، یک صد و پنجاه نفر دستگیرشدند، اما به گزارش منابع غیررسمی، اسامی یک هزار و پانصدنفر به عنوان دستگیرشدگان ۲۵ بهمن به خانواده هایی که در برابر کلانتری ها، زندان اوین و دادگاه ها اجتماع کرده بودند، داده شده است.  

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr,se