سیاسی

گفتگو با نقی حمیدیان به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

16 min

بخش فارسی رادیو سراسری سوئد پژواک در سلسله گفتگوهایی که با تحلیلگران سیاسی ساکن سوئد به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و گذشت ۳۲ سال از این واقعه، شنوندگان خود را با نظریات گوناگون تعدادی از این افراد آشنا کرده است.
در این زمینه گفتگویی نیز با نقی حمیدیان انجام دادیم، که عضو یکی از دو گروه دانشجویانی بود است که در اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در مبارزه با حکومت سلطنتی تشکیل شده بودند و از درون آنها گروه معروف سیاهکل سر برآورده بود.
سالگرد تأسیس سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نیز به عملیات این گروه و حمله به پاسگاهی درسیاهکل واقع در شمال ایران بر‌می‌گردد.
نقی حمیدیان در این فعالیت‌های سیاسی-چریکی خود دستگیر و محکوم به ۱۰ سال زندان شد که با انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، پس از گذراندن ۷ سال از زندان آزاد شد. او امروز شصت و هشت سال سن دارد و سال‌هاست که فعالیت‌های تشکیلاتی خود را کنار گذاشته است.
با وی در باره‌ی انقلاب ۱۳۵۷ ایران گفتگویی انجام دادیم و نظر او را پس از گذشت ۳۲ سال از این واقعه جویا شدیم.

او وقوع انقلاب را با شرایط خاصی که در آن هنگام وجود داشت اجتناب‌ناپذیرمی‌داند، و نظرش در رابطه با انقلاب تغییر نکرده است.
ولی به اعتقاد وی اگر در آن هنگام مردم برای کسب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مبارزه می‌کردند، در شرایط فعلی مردم نه تنها باید برای کسب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که برای آزادی فردی و مدنی خود نیز مبارزه و تلاش کنند.
او معتقد است که راه رفته و تجربه‌ی انجام شده را نباید تکرار کرد و بعد از عمل انجام شده، تأسف خورد.
به اعتقاد وی نباید در ضرورت نفی اشتراک داشت، بلکه باید بر چگونگی ساختن نظام دل‌خواه و راه‌های مناسب رسیدن به آن توافق کرد.
وی گام‌های هرچند تدریجی و مسالمت‌آمیز را از زیر و رو کردن یک‌باره که به گفته‌ی وی بد و خوب را با خود خواهد برد، ترجیح می‌دهد.
او ادامه می‌دهد که در نفی دیکتاتوری باید اصرار داشت، ولی در جایگزینی باید بسیار هشیارانه و خونسرد عمل کرد، احساساتی نشد و محتاط بود.
در شرایط انقلابی کسانی که دیده و شنیده می‌شوند، قدرت سازماندهی شده و برنامه‌ی معینی دارند موفق خواهند شد، آنجا کشمکش زور و قدرت است و هرکس که امکانات بیشتری دارد مطرح است در نتیجه همه چیز نامعلوم و نامشخص است. او در پایان می‌گوید که بر خشم و احساساتمان باید کنترل داشته باشیم و عاقلانه، مسئولانه و آگاهانه عمل کنیم. 
شهرام فرزانه‌فر
Shahram.farzanehfar@sr.se