دانشجویان خارجی غیر اروپایی به سوئد نمی‌آیند

دانشجویان بر‌تر غیر اروپایی از دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی سوئد می‌گریزند. به نوشته‌ی روزنامه داگنزنی‌هتر Dagens Nyheter علت این موضوع در درجه‌ی نخست میزان بالای هزینه‌های ثبت‌نام و شهریه‌های مراکز آموزشی و همچنین کمبود بورس‌های تحصیلی است.
دانشجویان خارجی پیش از این امکان تحصیل به صورت رایگان در سوئد را داشتند.
از آغاز سال تحصیلی در پاییز گذشته، این دانشجویان باید حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار کرون بابت هزینه‌ی تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز عالی سوئد، پرداخت نمایند.
تعداد متقاضیان تحصیل در سوئد از ۱۳۲ هزار نفر در سال گذشته به ۳۱ هزار و چهارصدتن در سال جاری کاهش یافته است. از این تعداد متقاضی تحصیل در سال جاری نیز تنها ۵۶۶۲ نفر هزینه‌ی ثبت نام خود را که ۹۰۰ کرون است، پرداخت کرده‌اند.