تظاهرات در استکهلم در پتشبانی از مردم در ایران

2:21 min


از ساعت شانزده  یکنشبه بیستم فوریه (اول اسفند) تظاهراتی درمیدان سرگل در استکهلم برگزارشد که باوجود سرمای شدیدهوا، صدهانفر از ایرانیان این شهر از گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در آن شرکت کردند. نخستین سخن ران این تظاهرات که برگزارکننده آن جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بود، نماینده ای از حزب چپ سوئد بود.سخنرانان دیگر این تظاهرات از جمله  اقبال سفری از نمایندگان حزب دمکرات کردستان، سالار آشناگر از حزب کومله، افشین خائف از گروه دمکراسی سبز و مهرداد درویش پور از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بودند.  همزمان با برگزاری این تظاهرات، ناآرامی در ایران ادامه داشت و ازجمله اعلام شد که یک نفر درمیدان هفت تیر تهران دراثر تیراندازی مستقیم ماموران کشته شده است. حمله ی ماموران لباس شخصی، انتظامی و موتورسوار به تجمع مردم درتهران و شهرهای مختلف ازبعدازظهرامروز ادامه داشته و باوجود تلاش زیاد این ماموران برای جلوگیری از گردهم آیی مردم، آنها تجمعاتی را ایجادکرده و به دادن شعارهای تندعلیه رهبران جمهوری اسلامی به ویژه رهبر آن، علی خامنه ای پرداخته اند. ازجمله موارد تازه درناآرامی های امروز درتهران، استفاده جمهوری اسلامی از خودروهای نفربرجدیدی بوده که تاکنون در سطح شهر تهران دیده نشده بود. همچنین برخی گزارش ها حاکی از آن است که از آمبولانس ها برای انتقال دستگیرشدگان استفاده شده است و این که تجمع مردم درشیراز، امروز بیش از روز بیست و پنجم بهمن بوده و به ویژه حضور افرادسالمند در آن بسیار چشم گیربوده است. 
ناآرامی و درگیری ماموران انتظامی با مردم در شهرهای مختلف ازجمله مهاباد، سنندج و مریوان  و شهرهای ازجمله اصفهان، شیراز و مشهد ادامه داشته است.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se