زینت هاشمی

پروژه ای برای یاری رسانی به کودکان پناهجو

 برای کمک به کودکانی که والدینشان متقاضی پناهندگی هستند و یا آن دسته از کودکانی که اخیرا به خانواده ی آنها اجازه اقامت داده شده، کلیسای سوئد Svenska kyrkan دوره هایی را با عنوان کودکان درانتظار  barn i väntan و کودکان درآغازراه barn i start ترتیب داده است که در تمام  کلیساها درسراسر کشور به اجرادرمی آید.
 هدف ازاین دوره ها دادن کمک های فکری و احساسی به این کودکان معرفی شده است.یکی از کودکان شرکت کننده در دوره ی کودکان درانتظار درکلیسای بوت شیرکا در جنوب استکهلم، موژ فارس  (Mooj Fares)است. او عراقی ست و می گوید که دراین دوره خیلی چیزها یادگرفته، دوستان جدید یافته و اعتماد به نفس پیداکرده است.  مسئول دوره های کودکان درانتظار و کودکان درآغاز راه در بوت شیرکا، Katinka Levin است. او دلیل ایجاد این دوره ها را دیده نشدن کودکان می داند. او می گوید که کودکان پناهجو همواره با والدینشان هستند و خودشان و آن چه را که درجریان مهاجرت و در روزهای سخت و نامعلوم بودن آینده ازسرگذرانده اند دیده نمی شود.  اداره ی این دوره ها به عهده ی کلیسای سوئد است، اما تاکیدمی شود که بدون هرگونه وابستگی مذهبی و سیاسی هستند. کلیسای سوئد اعلام کرده است که این دوره ها یک فعالیت انسانی محسوب می شوند و پیش ازهرچیز به بهبود شرایط کودکان نظردارد.
در بوت شیرکا چند گروه حداکثر ۸ نفره از کودکان تقریبا همسن تشکیل شده که بطور مرتب در یک ترم یا فصل تحصیلی یکدیگر را ملاقات می کنند و از مسائل مختلف ازجمله وضعیت خانوادگی خود گفتگومی کنند. دراین دوره ها مترجم نیز حضوردارد و کودکان می توانند به زبان مادری خود حرف بزنند. درحال  حاضرکلیسای بوت شیرکا برای این دوره ها مترجم زبان عربی، اسپانیایی و فرانسوی دراختیاردارد.
 یکی از موضوعات مرکزی دراین دوره ها، احساسات است. به گفته ی کاتینکا لوین، آنها با صحبت درباره ی احساسات و این که احساسات چیست، درکدام نقطه ی بدن قراردارد و چگونه می توان آن را فهمید آغازمی کنند و سپس به موارد دشوارتر دراین رابطه می رسند، تا آنجا که به کودکان می گویند که آنها بسیار باارزش هستند و آینده ای پیش روی خود دارند.

پدران و مادران پناهجو نیز نیاز به دیدار و گفتگو با یکدیگر دارند، اما کاتینکا لوین تاکیدمی کند که این دوره ها تنها و تنها برای کودکان است. او می گوید که همزمان با کودکان، والدین آنها را نیز درگروه های جداگانه ای گردمی آورند تا از احساسات، افکار و دشواری هایی که درآمدن به یک کشور جدید پیداکرده اند بایکدیگرحرف بزنند، اما دراین گروه ها نیز مرکز توجه، کودکان هستند و به والدین آنها یادآوری می شود که آنها بخاطر فرزندانشان آنجا هستند و برای فرزندان آنها خیلی مهم است که دیده شوند و احساس کنند که نقشی مرکزی دارند، احساسی که بطور معمول فاقد آن هستند.
کاتینکا لوین، مسئول دوره های کودکان درانتظار و کودکان درآغاز راه در کلیسای بوت شریکا در جنوب استکهلم.   این دوره ها با مدیریت کلیسای سوئد درسراسر کشور اجرا می شود و هدف از آن کمک فکری و احساسی به کودکان متقاضی پناهندگی یا کودکانی که تازه اجازه ی اقامت دریافت کرده اند، عنوان شده است.  
زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se