1 av 4
2 av 4
3 av 4
4 av 4

منیژه باختری: تشکیل جنبش زنان افغان راه بیرون رفت از مشکلات نا برابری جنسیتی

منیژه باختری: تشکیل جنبش زنان افغان راه بیرون رفت از مشکلات نا برابری جنسیتی
12 min

منیژه باختری بعد از تحلیل روند تاریخی تغییرات در زندگی زن افغان به این نکته اشاره کرد که حرکت‌ها در تغییر زندگی و موقف زن در جامعه افغانی همیشه از طرف بالا، صرف نظر از اینکه چه رژیمی یا قدرتی در افغانستان حکمفرمایی داشته، بوده است. به همین خاطر تمام تحولات مثبت یا منفی در زندگی زن افغان دراز مدت نبوده است. منیژه باختری تعیین خواست های زنان را در جامعه از سوی زنان با سواد افغان در چارچوب جنبش زنان ضروری می داند، وی همچنین اضافه کرد که در چنین زمانی خواهد بود که تغییرات در زندگی اجتماعی و سیاسی زنان موثر و نهادینه خواهند شد.

روز گذشته روز بین المللی زنان از طرف گوپ فلم افغان ها و کمیته سویدن برای افغانستان در سالن خانه تمام زنان Alla kvinnors hus در استکهلم بر گزار شد.  سخنرانان این محفل که سفیرا افغانستان در کشور های اسکندوی، منیژه باختری، و سخنگوی کمیته سویدن برای افغانستان، ان ویلکنس Ann Wilkens، بودند، تعاد زیادی از زنان افغان شرکت داشتند.
محفل را همایون مروت از کلوپ قلم افغان در استکهلم گشود. و محمد فتاح پیام این کلوپ را به مناسبت هشتم مارچ که پر از ستایش زن بود به شرکت کننده های محفل  ارائه کرد.
با شنیدن این پیام آرزوها دست دعا بلند می کردند که کاش تعداد زیاد مردان این گفته ها را می شنیدند و به آن پی می بردند. قبل از اینکه مهمانان سخنران منیژه باختری، سفیر افغانستان در کشور های اسکندنوی، و ان ویلکنز، سخنگوی کمیته سویدن برای افغانستان، سخنرانی خود را به مهمانان شرکت کننده ارائه کنند، دختران کانون جوانان افغان، عادله سفر و صبا امیری شعر و پیام خود را به مناسبت هشتم مارچ خواندند.
محفل به مناسبت هشتم مارچ بود، ولی ان ویلکنز، سخنگوی کمیته سویدن برای افغانستان، سخنرانی خود را روی تاریخ حوادث در کشور های همسایه افغانستان متمرکز کرده بود. هدف وی از سخنرانی‌اش این بود تا به حضار بگوید که مشکلات افغانستان دراز مدت است و این مسئله تنها در داخل افغانستان حل نمی شود.
ان ویلکنز نخواست به سوال های ما در مورد دلیل انتخاب این موضوع برای سخنرانی اش در چنین روزی و اینکه برای حل کنونی مشکل زن افغان کمیته سویدن برای افغانستان، بدون اینکه بحث ها به تاریخ و یا آینده بکشند، چه برنامه هایی دارد، حاضر به مصاحبه نشد.
حضور منیژه باختری در این محفل تنها به خاطر سفیر بودن‌اش در کشور های اسکندنوی نیود. قبل از اینکه منیژه باختری کار خود را به عنوان سفیر افغانستان شروع کند، وی مقاله هایی در مورد زنان نوشته است ومحور اصلی داستان هایش زنان هستند. وی قبل از اینکه به موضئع اصلی سخنرانی خود بپردازد، یک نکته را روشن کرد که برای ضعیف کردن محتوای اساسی هشتم مارچ برخی این روز را روز گرامی‌داشت مادر می خوانند که نباید آنرا به اشتباه گرفت.
با آگاهی و پرداختن بر مسئله سنتی بودن جامتعه افغانستان که با عث عقب مانی زن افغان شده است، منیژه باختری از قدم نبرداشتن زن با سواد افغان در پیدا کردن هویت اجتماعی در جامعه انتقاد کرد.
علاقمندی شرکت کننده‌های محفل در برابر سخنرانی منیژه باختری چه به شکل سوال ویا انتقاد زیاد بود. به گفته سازمان دهندگان این محفل تعدادی از مردان از لست سوال کننده ها حذف شدند تا به زنان بیشتر فرصت سوال کردن داده شود.
منیژه باختری بعد از تحلیل روند تاریخی تغییرات در زندگی زن افغان به این نکته اشاره کرد که حرکت‌ها در تغییر زندگی و موقف زن در جامعه افغانی همیشه از طرف بالا، صرف نظر از اینکه چه رژیمی یا قدرتی در افغانستان حکمفرمایی داشته، بوده است. به همین خاطر تمام تحولات مثبت یا منفی در زندگی زن افغان دراز مدت نبوده است. منیژه باختری تعیین خواست های زنان را در جامعه از سوی زنان با سواد افغان در چارچوب جنبش زنان ضروری می داند، وی همچنین اضافه کرد که در چنین زمانی خواهد بود که تغییرات در زندگی اجتماعی و سیاسی زنان موثر و نهادینه خواهند شد.
تشکیل جنبش زنان در افغانستان؟ چقدر واقعبینانه است در کشور که امنیت، اقتصاد و سواد مانند دارو های کمیاب برای تعداد کمی میسرهستند. به نظر داکتر رحیمه احراری، متخصص اطفال، کسب تحصیل راه را برای به میان آمدن جنبش می تواند بازکند. ولی فریانه اصغری نداشتن درآمد اقتصادی زنان را ماتع جنبش زنان در افغانستان می داند.
در داخل افغانستان نبود امنیت، اقتصاد کارا، سواد و تحصیل که هریک زمینه را برای به وجود آمدن بخش دیگری فراهم می کند، به یک دایره معیوب مبدل شده است. گذشت زمان بر تعداد تکرارهای بدون نتیجه رویداد می افزاید. به چه شکل می توان این دایره معیوب را شکست و به زنان آن موقف سیاسی و اجتماعی ای را که حق مسلم شان در جامعه است، داد؟ از صبا امیری، جوان ۱۵ ساله افغان، می پرسم چی فکر می کنی اگر زنان افغان مقیم سویدن که در آرامی زندگی می کنند و زمینه های رشد تحصیلی و ذهنی را هم برای‌شان فراهم است، پیش گامان جنبش زنان افغان که شرط راه یابی به فرصت های برابر با مردان در جامعه است، شوند.
- به نظر من زنانی که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند باید خواست های خود و دختران خود را تعیین کنند. در بیرون از افغانستان ما هر قدر مظاهره و یا جنبش کنیم به درد زنان افغان در داخل کشور نمی‌خورد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".