ادامه ی تحصن گروهی از پناهجویان ایرانی در یوتبوری

7:09 min

۷۵ روز از تحصن گروهی از پناهجویان ایرانی در یوتبوری گذشت. به دلیل عدم توجه اداره ی مهاجرت به درخواست این پناهجویان، از سیزده روز پیش تعدادی از تحصن کنندگان دست به اعتصاب غذا نیز زده اند. حال برخی از اعتصاب کنندگان وخیم عنوان شده است. درحال حاضر تعداد این افراد ۱۳ نفر است. 
موضوع تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در یوتبوری در روزهای اخیردر رسانه های داخل ایران نیز بازتاب یافته و ازجمله روزنامه ی کیهان، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا و رجانیوز به آن پرداخته اند. روزنامه ی کیهان، پناهجویان متحصن را عناصر فراری و ضدانقلاب معرفی کرده است. این روزنامه همچنین پناهجویان ایرانی در سوئد و اروپا را عناصر فرصت طلبی دانسته که برای دریافت اجازه ی اقامت به هراقدامی دست می زنند. این روزنامه، همجنس گرایی، بهایی بودن، ادعای مورد اذیت و شکنجه و تجاوز قرارداشتن و همچنین سیاسی و اپوزیسیون معرفی کردن خود را ازجمله این اقدامات دانسته و آنها را دروغ و فریبی ازجانب پناهجویان معرفی کرده است.  
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا نیز در مقاله ی بلندی که تاکیدشده به نقل از یک پناهجوی اخراجی از سوئد نوشته شده، به این موضوع پرداخته است. ایرنا نوشته است که پناهجویان ایرانی درسوئد به اقدامات مختلفی برای گرفتن اجازه ی اقامت دست می زنند که بخشی از آنها را چنین معرفی کرده است: تغییرنام و انکار هویت ملی، تغییردین از اسلام به مسیحیت، اعلام همجنس گرا و بهایی بودن، طرفداری از گروه های سیاسی مخالف ، شرکت در تظاهرات دربرابر سفارت جمهوری اسلامی و نشان دادن عکس خود دراین تظاهرات در اینترنت و همچنین تحصن، اعتصاب غذا و دوختن لب.
اضافه کنیم که پیش ازاین مسائل پناهجویان ایرانی در سوئد و اروپا، در رسانه های ایران بازتاب یافته  بود، اما بصورت همزمان و درچند رسانه ی مهم جمهوری اسلامی تاکنون سابقه نداشته است و صاحب نظران، چنین اقدام مشترکی را که تماما برعلیه پناهجویان و به گفته ی آنها به شیوه ای تحقیرآمیز صورت گرفته، نشان دهنده ی خشم جمهوری اسلامی از بازتاب وسیع اعتصاب و تحصن پناهجویان و افشای جزییات سرکوب مردم در ایران توسط این پناهجویان می دانند.
مهدی شیخ نجدی، سخنگوی تحصن کنندگان در گفتگوئی با پژواک که روز پنجشنبه انجام شده عنوان کمی کند که قرار است بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) تعدادی از نمایندگان گروه های مختلف سیاسی با نمایندگانی از اداره ی مهاجرت پیرامون شرایط این پناهجویان جلسه ی بحث و گفتگو داشته باشند. مکان این بحث و گفتگو در مقابل محل تحصن این پناهجویان خواهد بود.
اسامی تحصن کنندگان در ادامه ی مطلب

اسامی تحصن کنندگان در یوتبوری1- محمود راکی 2- بهیه نادری حکاکیان 3- فاطمه نرگس آهو چشم 4- سید علی فاطمی امره 5- فیروز سلیمان زاده 6- علی حسینی 7- رامین صیادی 8- کریم پور ماه 9- غلامحسین صالحی کولایی 10- فرزانه حدادیان 11- ساسان فرخنده محقق 12- اکبر فرخنده محقق 13- خسرو جدیدی 14 – کتایون خدا دوست 15- احمد بهرامی16- سعید علیجانی مرزونی 17- مهدی شیخ نجدی 18- مرضیه رسول زاده 19- عباس تکلو بی غش 20- اعظم یوسفی 21- غلامرضا یکه زارع 22- موسی حسنی 23- علی امینی 24- فریبا نیشابوریان 25- محمد بهزادی 26- رضا موذنی 27- ندا نایب الصدری 28- آیدا نجفی 29- منیژه قاسمی 30- شهلا وکیلی تجره 31- آویشن نجفی 32- قمر السادات قائم مقامی 33- لیلا پورعبدل فضل 34- رامین عباسی 35 - فلورت معارفی36- خدیجه مهابادی 37- رضا طاقت فرسا فرد 38- مهدی طاقت فرسا فرد 39- ایمان جلیلی 40- جمیس اودا تولکی ترگور 41- منیژه گودرزی 42- امید خدادادی 43- مازیار زیتون 44- مریم طاقت فرسا فرد 45- سعید کریمی 46- ناصر کریمی 47- نشمیل فتاحی 48- جواد رحیمی 49- مریم فتاحی 50- بهزاد جوادیان 51- بهرام تورانی 52- یعقوب امیری 53- رژین ایران پرست اسکویی 54- علیرضا شفیع زاده 55- محمد اولاد ربیعی 56- لیلا طاقت فرسا فرد 57- پونه خائف 58- مهرداد کریمی 59- مریم بانیا 60- مهناز مسیری منجی 61- صمد اسکندری 62- نصیر لازم پور 63- محمد محمدی 64- بابک قنبری کندری 65- رسول شادمن66- رسول کریمیان 67- سیامک لشگری 68- سوران کمانگر 69- فردین وکیلی 70- جمال محمدی 71- کریم الیاسی 72- نادر روزان جاهد 73- محمد