همایش شاگردان علاقه مند به ریاضی در مرکز شهر استکهلم

6:34 min

ساعت چهار عصر پنج شنبه دوازدهم ماه ثور / یا اردیبهست میدان سرگل یا سرگل توریت استکهلم شاهد یک رویداد ریاضی است. مرکز ریاضی استکهلم برای آمادگی بیشتر شاگردان پیش از امتحانات ملی ریاضی خیمه های برای حل مسایل ریاضی ترتیب داده است. سه صد دانش آموز گردهم آمده اند تا در این همایش ریاضی شرکت کنند. برنامه راس ساعت چهار اعلام می شود و پیش از آن که  شاگردان برای دریافت برگه های امتحانات ملی سال های گذشته و برگه های پرسش ریاضی به خیمه ها وارد شوند نطاق از آواز جوان رپ مه الثانی دعوت می کند که رپ ریاضی اجراکند. گزارشی از این گردهمایی دانش آموزی را در فایل صوتی زیر بشنوید