بررسی جهانی در مورد سرایت ویروس اچ آی وی

چنانچه افراد حامل ویروس HIV پیش از مبتلا شدن به بیماری ایدز مورد درمان قرارگیرند، امکان سرایت بیماری توسط آنها به شریک جنسی شان دریک رابطه ی دگرجنس خواهانه – معمول ترین شکل رابطه ی جنسی میان زن و مرد-  تامیزان ۹۶ درصد کاهش می یابد.
این نتیجه ی یک بررسی گسترده ی جهانی ست که به سفارش انستیتوی بهداشت ملی آمریکا انجام شده است. نتیجه ی به دست آمده، پیشرفتی در مبارزه با بیماری ایدز ارزیابی شده است، اما Lars Moberg سرپزشک بیمارستان جنوب در استکهلم بااین نظر موافق نیست. او می گوید که احتمال سرایت بیماری دریک رابطه ی جنسی ازشخصی که ۴ تا ۶ ماه از ابتلای او به ویروس هیو می گذرد، ناچیزاست اما بااین حال باید گفت که خطرآن وجوددارد و باید باانجام آزمایش هایی از عدم مبتلا شدن فرد حامل ویروس به بیماری ایدز مطمئن شد. اما چنین موقعیتی که با انجام آزمایش های مداوم از وجود بیماری مطلع شد و یا اقدامات پیش گیرانه ای نسبت به سرایت آن انجام داد، درهیچ کشوری وجودندارد.  
این بررسی روی ۱۸۰۰ زوج مبتلا به ویروس هیو در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای شمالی و جنوبی انجام شده است. این بررسی از سال ۲۰۰۵ آغازشده و قراربود تا چندسال دیگر نیز ادامه یابد، اما به دلیل نتایج موفقی که به دست آورده، متوقف شده است.