انتقاد به دریافت کارمزد از پرداخت با تلفن همراه

باوجود قانون ممنوعیت دریافت کارمزد برای انواع پرداخت ها به ویژه با کارت در فروشگاه ها، پرداخت با SMS و تلفن همراه که روزبه روز استفاده ی بیشتری پیدامی کند، مشمول کارمزدمی شود.
این روزها بهای بلیط اتوبوس، هزینه ی توقفگاه، پارکینگ و حتا خرید تنقلات از فروشگاه ها با تلفن همراه انجام می شود و دریافت کارمزد ازاین گونه پرداخت ها، برای نمونه ۲۵ درصد از هزینه ی پارکینگ، نقصی درقانون دانسته شده و مورد انتقاد قرارگرفته است.
دراین رابطه اداره کل امورمصرف کنندگان Konsumentverket و اداره کل بازرسی مالی Finansinspektionen از دولت خواسته اند تا اصلاحات لازم را در قانون مربوط به پرداخت ها انجام دهد.