درگذشت یکی از نویسندگان سرشناس سوئد

یکی ازنویسندگاه سرشناس و عضو آکادمی سوئد،  Birgitta Trotzig درپی یک دوره بیماری طولانی در سن ۸۱ سالگی درگذشت. Per Wästberg از نویسندگان بزرگ سوئد و ازهمکاران او درآکادمی، درگفتگویی با رادیوی سوئد، Birgitta Trotzig را یکی از بزرگ ترین هنرمندان سوئد دانسته است. به گفته ی او، این نویسنده توانست مرزهای ناگفته ها را در ادبیات این کشورتوسعه دهد.