انتقاد سازمان عفوبین الملل از سوئد، ایران و افغانستان

10 min

امنستی، سازمان عفو بین الملل درگزارش سالانه ی خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، سوئد ، ایران و افغانستان را نیز به دلیل نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ مورد انتقادقرارداده است.
در گزارش سالانه ی سازمان عفو بین الملل، سیاست پناهنده پذیری سوئد و نحوه ی برخورد با مسائل زنان، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که سوئد پناهجویانی را اخراج می کند که در کشور خود می توانند با خطر شکنجه روبرو شوند. بخش قابل توجهی از انتقاد امنستی به نحوه ی برخورد سوئد با پناهجویان رومی (کولی ها) مربوط می شود، بخصوص پناهجویانی که از صربستان و کوسووو به سوئد پناهنده شده اند. در گزارش امنستی، سوئد به دلیل داشتن برخی مقررات، محل نامناسبی برای این پناهجویان خوانده شده است. 

در ادامه ی این مطلب، انتقاد امنستی از جمهوری اسلامی و دولت افغانستان را نیزملاحظه خواهیدکرد.

مادلین سیدلیتز، حقوقدان در امنستی سوئد، در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد، بررسی سریع پرونده ی پناهجویان رومی را مورد انتقاد قرار می دهد. او می گوید که پرسش از این پناهجویان در مورد موقعیتشان بسیار کوتاه  و ناکافی بوده و آن ها از حق داشتن وکیل برای دفاع از خود محروم بوده اند.
Madelaine Seidlitz اخراج سریع پناهجو.یان رومی از کووسوو و صربستان را اشتباهی جدی می خواند. او می گوید اخراج این پناهجویان با عنوان این که آن ها در این کشورها مورد تعقیب واقع نمی شوند، نادرست است. او می گوید که ما می دانیم که که آنها دسترسی به بازار کار ندارند، فرزندان آنها در مدارس مورد تبعیض واقع می شوند و برای دریافت خدمات درمانی با مشکلات روبرو هستند.علاوه بر این ها به عناوین مختلف هم مورد خشونت واقع می شوند.
این در حالی ست که اوسکار اکبلاد از مسئولان بررسی پرونده ی پناهجویان در اداره کل امورمهاجرت، گفته های Madelaine Seidlitz  را رد می کند، بخصوص در مورد پناهجویان رومی که از صربستان می آیند.
او می گوید اداره ی مهاجرت پرونده ها را به صورت فردی  بررسی می کند. او تاکید می کند که موضوع پناهندگی در کوسوو را نبایدبی پایه دانست.
در بخش دیگری از این گزارش به اخراج پناهجویان از اریتره و عراق نیز اشاره شده است. امنستی درگزارش خود به کشورهای مختلف و ازجمله افغانستان و ایران نیز پرداخته است.
دراین گزارش آمده است که درسال ۲۰۱۰ درمجموع ۲۴۲۸ نفر غیرنظامی در افغانستان کشته شدند. بیشتر این افراد درجریان حملات نیروهای طالبان و نیروهای مخالف دیگر، بمب گزاری توسط آنها و در مواردی نیز توسط نیروهای نظامی کشورهای دیگر که برای پاسداری از صلح درافغانستان مستقرهستند و به اشتباه، کشته شدند که تعداد این قربانیان، ۴۰۱ نفر اعلام شده است.همچنین درسال گذشته باتوجه به گزارش کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل ۱۰۲۶۵۸ نفر به دلیل درگیری های نظامی مجبور به فراراز خانه و محل زندگی خودشدند. براساس همین گزارش، حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزارنفر از افغان ها نیز به عنوان پناهنده در کشورهای دیگر زندگی می کنند. اکثریت این افراد درکشورهای همسایه ی افغانستان یعنی ایران و پاکستان اقامت دارند. به گزارش امنستی در سال ۲۰۱۰ فشار، تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان و دختران نیز به شدت ادامه داشت و بهبودی دراین زمینه مشاهده نشد.
سازمان عفو بین الملل درگزارش خود به ایران نیز پرداخته و ضمن تاکیدبرنقض مداوم و روبه افزایش حقوق بشرتوسط حکومت جمهوری اسلامی، ایران را همچنان پس ازچپین دارای بالاترین میزان اعدام درجهان معرفی کرده است. امنستی درگزارش خود شمار اعدام ها درایران را در سال ۲۰۱۰ براساس گزارش های رسمی بیش از ۲۵۲ نفر اعلام کرده، اما تاکیدکرده است که این شمار می تواندبسیاربیش ازاین میزان باشد. امنستی همچنین اجرای حکم اعدام درایران را حربه ای سیاسی ازطرف حکومت و برای ایجاد ترس و وحشت در مردم دانسته است.
دررابطه با گزارش سالانه ی امنستی به ویژه درباره ی ایران و افغانستان، گفتگویی داریم با امیرنیلو از کمیته ی دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد که می توان آن را درفایل صوتی این گزارش شنید.