موفقیت حزی سوسیال‌دموکرات و دموکرات‌های سویدن در انتخابات مجدد منطقوی ویستره یوته‌لند

5:19 min

احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات‌های سویدن بزرگترین برندگان انتخابات مجدد شوراهای ولایتی-استانی در منطقه ویستره یوته‌لند Västra Götaland و اوری برو Örebro هستند.
حزب سوسیال دموکرات پیشروی‌هایی در انتخابات اوری برو و ویستره یوته لند که دیروز برگزار شد، دارد. در اوری برو در صد آرا از ۳۹ درصد به ۴۷ درصد نسبت به دور قبلی انتخابات افزایش یافته است، و در ویستره یوته لند از ۳۱ درصد به ۳۳ درصد


سکرتر جدید حزب سوسیال دموکرات، کارین یمتین، در مورد این دست آورد خوشحال است.
- باوجود شرکت تعداد کم مردم در انتخابات مجدد، برای ما انتخابات خوبی بود، ما گام هایی به جلو برداشته ایم. کارین یمتین اضافه می‌کند؛ ما خوشحال هستیم که همکاران ما فعالیت‌های خوب انتخاباتی را در این دو منطقه انجام داده اند.
حتی حزب دموکرات های سویدن Sverigedemokraterna در ویستره یوته لند و اوری برو بیشتر از یک درصد کل آرای را نسبت به انتخابات ماه سپتمبر سال گذشته بدست آورده است.
در انتخابات مجدد ویستره یوته لند و اوری برو که روز گذشته برگزار شد، به ترتیب ۴۳ و ۶۳ درصد مردم شرکت کرده بودند. این رقم در انتخابات سویدن بسیار پائین است.
رضا طالبی، عضو حزب سوسیال دموکرات، در دلیل کم علاقگی مردم در انتخابات مجدد را در چند نکته می‌داند. (برای شنیدن گفته‌های رضا طالبی به فایل صوتی مراجعه کنید.)