کمبود داکتر در مراکز صحی و درمانی سویدن

3:28 min

تا ده سال آینده در مراکز صحی و بهداشتی سویدن ۴۰۰۰ داکتر و ۵۰۰۰ نرس-پرستار کمبود خواهد بود. این پیش بینی‌ای است که اداره کل خدمات اجتماعی socialstyrelse برای روزنامه داگنزنیهتر انجام داده است. در حالیکه تعداد بازنشسته‌ها یا متقاعدین تا ده سال پیش رو از ۱۷ در صد به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
بزرگتری کمبود داکتران متخصص در بخش‌های عمومی، داخله، روانی و نساحی خواهد بود. در حال حاضربطور نمونه کمبود آسیب شناس patolog وجود دارد. این امر با عث می‌شود که مریضان مبتلا به سرطان یک ماه انتظار بکشند تا مریضی شان تشخیص دقیق شود.
یکی از راه‌های حلی که در مورد آن بحث می‌شود، افزایش مهاجرت تعداد هرچه بیشتر داکتران به سویدن است، و راه برون رفت دومی از این مشکل بالابردن سن تقاعد یا بازنشستگی داکتران است. در مورد این دو راه حل با تیمورکاکر، داکتر در مرکز صحی رینکی‌بی، گفتگو کردیم که می‌تواند آنرا در فایل صوتی بشنوید.