انتقاد در برابر استفاده پول امداد برای کارهای دیپلوماسی

2:48 min

وزارت خارجه سویدن به برخی از سفارت‌های خود در اروپا و جهان غرب میلیون‌ها کرون پول امداد را می‌پردازد. استفاده پول امداد در امور دیپلوماسی مغایر قوانین کاری بین المللی است. به همین خاطر اکنون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OSCD از وزارت خارجه سویدن، انتقاد کرده است.

کینت هرشدیدیت Kent Härstedet سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در امور امداد است، وی این انتقاد را جدی می گیرد.
- ما به عنوان اپوزیخون همواره تلاش کرده ایم با سخنرانی هایی درسطح پارلمان دولت را متوجه سازیم. وی اضافه می کند؛ این نوع استفاده از بودجه امداد در هر بخش دیگری جلوگیری می شود، ولی در پرداخت امور وزارت خارجه از آن استفاده شده است.
سویدن از جمله سفارتخانه‌های خود در پاریس و مدرید را از بودجه امداد می پردازد، در حالیکه این دو سفارتخانه به صورت مستقیم با امداد سر و کار ندارند.
وزیر امداد سویدن، گونیلا کارل‌سون، می گوید که دولت باید در کارهای بعدی خود انتقاد OSCD را در نظر بگیرد.
- ما این روش را به صورت آزمایشی در طول دو سال به کار بردیم. ولی حال ما نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را می پذیریم.
در عین حال امروز سازمان امدادی اکشن‌اید  ActionAid از دولت خواسته است که دادن پول امداد به شرکت‌هایی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، را متوقف کند.
سازمان دولتی سوید فند swedfund که با سرمایه‌گذاری و اختصاص پول امداد به کشورهای روبه توسعه کار می‌کند، ۹۰ میلیون کرون را در شرکت پن افریقا PanAfrica در تانزانیا گذاشته است. براساس مقاله‌ای که امروز در روزنامه داگنزنیهتر منتشر شده، این شرکت از پول به امانت گذاشته سویدن بیشتر از ۱۰۰ میلیون کرون مفاد بدست آورده و بدون پرداخت مالیات این پول‌ها را به بهشت مالیاتی انتقال داده شده است.  براساس اکشن‌اید نتیجه این نوع سرمایه گذاری هیچ تضمینی و یا هم درآمد بسیار اندک مالیاتی به تانزانیا دارد.