قهوه، مانع ابتلا به سرطان مثانه می شود

خطر ابتلا به سرطان مثانه نزد مردانی که زیاد قهوه می نوشند، بسیارکمتراز کسانی ست که اصلا قهوه نمی نوشند.
یک بررسی انجام شده درآمریکا و بررسی مشابه آن در انستیتوی کارلینسکای سوئد نشان می دهند که نوشیدن حداقل ۶ فنجان قهوه در روز، خطر مبتلاشدن به سرطان پیش رفته ی مثانه را درمقایسه با افرادی که اصلا قهوه نمی نوشند، به میزان ۶۰ درصد کاهش می دهد.
Henrik Grönberg  پروفسورسرطان شناسی می گوید که قهوه، نوشیدنی پیچیده ای ست که ازجمله مقادیر زیادی ماده antioxidant و مواددیگری که تورم را در بدن کاهش می دهند درخود دارد و این مواد  هم مفیدهستند و هم باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان مثانه پیش رفته می شوند. دراین بررسی تاکیدشده است که قهوه ی بدون کوفئین نیزمی تواند تاثیرمشابهی داشته باشد. همچنین اشاره شده است که نوشیدن حتا دو تا سه فنجان قهوه در روزنیز می تواند تاثیری، گرچه نه چندان زیاد دراین امر داشته باشد.