پذیرش بیشتر پناهجویان ایرانی به دلیل شرایط امروز ایران

5:30 min

 در برنامه ی روز گذشته در رابطه با پناهجویانی که در میدان سرگل استکهلم تحصن کرده اند، ازتلاش برای تماس با ورونیکا لیندستروم که از سوی اداره ی کل امورمهاجرت مامور رسیدگی به پرونده های این پناهجویان شده و بی نتیجه ماندن آن گفتیم. امروز با خبر شدیم که وی در خارج از سوئد به سر می برد و این اداره یکی دیگر از کارکنان خود، آنت بکلوند را برای پاسخ گویی دراین زمینه به ما معرفی کرد. با وی گفتگوئی انجام داده ایم که در اینجا می توانید بشنوید.
متن گزارش را نیز در ادامه ی مطلب می توانید بخوانید. 

نخستین پرسش من از وی این بود که با توجه به گماردن مسئول جدیدی برای پرونده ی پناهجویان متحصن که تعداد آن ها بیش از صد نفر است، رسیدگی به شرایط این پناهجویان چگونه پیش خواهد رفت. او پاسخ داد که به دلیل متفاوت بودن وضعیت این پناهجویان و این که در زمان های مختلف به سوئد پناهنده شده اند بسیار دشوار است که بتوان پاسخی کلی به این سئوال داد. مورد دیگر این ست که پرونده ی برخی از این افراد در اداره ی مهاجرت و برخی دیگر در دادگاه در دست بررسی ست. آنت بکلوند عنوان کرد که این پناهجویان در زمان های متفاوتی نیزبه سوئد آمده اند. اوگفت کسانی که جدیدا به سوئد آمده اند، پرونده ی آن ها در حال بررسی ست. او به شرایط امروز ایران نیز اشاره کرد و گفت که دشوارتر شدن این شرایط موجب شده است تا تعدادبیشتری نسبت به چند سال پیش امکان دریافت اجازه ی اقامت پیدا کنند.  
آنت بکلوند عنوان کردکه افرادی که از قبل جواب منفی دریافت کرده اند، می توانند مجددا در مورد شرایط جدیدشان کیسی ارائه داده و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده شان را داشته باشند.
از او پرسیدم با توجه به این که سفارت جمهوری اسلامی دراستکهلم از دادن ویزا به پناهجویانی که مایل نیستند داوطلبانه برای گرفتن گذرنامه و ویزا به آنجا مراجعه کنند، خودداری می کند ودرنتیجه نمی توان این پناهجویان را اخراج کرد، چرا برخی از پناهجویان را برای اخراج از سوئد بازداشت کرده و به بازداشتگاه کمپ پناهندگی منتقل می کنند. آنت بکلوند گفت که دقیقا نمی تواند به این سئوال پاسخ دهد، اما می داند که تا کنون اخراج پناهجویان ایرانی به دلیل نداشتن گذرنامه یا ویزا با مشکلاتی روبرو بوده است. او عنوان کرد اما درصورت داوطلب بودن خود پناهجو برای بازگشت به ایران، این امر صورت می گیرد، ولی به دلیل انفرادی بودن وضعیت این افراد، نمی تواند پاسخ قطعی به این مورد بدهد.
در مورد توقف حکم اخراج دو پناهجوی ایرانی در هفته ی گذشته نیز پرسیدم که قرار بود از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت به ایران اخراج شوند و به دلیل تظاهرات اعتراضی از سوی افراد و سازمان ها در پشتیبانی از آنها این اخراج انجام نشد. او پاسخ داد که در صورت تشخیص خطرناک بودن شرایط پناهجویان درصورت بازگشت آن ها به ایران به این افراد در سوئد پناه داده خواهدشد.
پرسش دیگر من از او در مورد انتظاری بود که پناهجویان ازملاقات نمایندگان اداره ی مهاجرت با تحصن کنندگان دارند که او پاسخ داد به احتمال قوی هفته آینده نمایندگانی ازاداره ی مهاجرت با تحصن کنندگان در استکهلم و یوتبوری دیداری خواهند داشت.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigesradio.se