افشای معاملات رشوه خواری شرکت تولید تجهیزات نظامی ساب

3:16 min

اطلاعات جدیدی در مورد رشوه خواری شرکت تولید تجهیزات نظامی försvarsmaterialconcern در رابطه با فروش طیاره های جنگی یاس گریپین jas-gripen بدست آمده است. برنامه تلویزیونی کله‌فکته kalla fakta  در کانال  ۴ سویدن TV4  به قرارداد محرمانه‌ای دست یافته که میان شرکت سانیپ sanip که مربوط شرکت ساب می‌شود، و مشاور خاص وزیر دفاع پیشین افریقای جنوبی، فانا هلونگ‌وانی Fana Hlongwane، به امضا رسیده است.

صورت حساب بانکی شرکت سانیپ نشان می‌دهد که این شرکت در ۱۹ دور مختلف بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ به مبلغ ۵۰ میلیون کرون را به عنوان پاداش به مشاور خاص وزیر دفاع افریقای جنوبی پرداخته است.
مدیر عامل ساب، هوکن بوسکهی Håkan Buskhe به تلویزیون کانال چهار سویدن می‌گوید که رهبری شرکت ساب هیچ آگاهی‌ای در مورد این قرارداد ندارد، و فردی که زیر این قرارداد امضا کرده، دستور انجام این کار را ندارد.
- به نظر من این مسئله بسیار جدی است که قراردادی وجود دارد که به صورت واضح از طرف فردی به امضا رسیده است که در شرکت ساب استخدام نیستت، ولی برای این شرکت کار می‌کند. ما به این قضیه با بسیار جدیت می‌نگریم.
از مدت ها به این طرف اشتباه چنین رشوه خواری ها در امورات مشابه فروش اسلحه در سویدن می رفت. ولی سارنوال یا دادستان سابق کریستر وان در کواست Christer van der Kwast مجبور شد این قضیه را به نسبت کمبود شواهد در سال ۲۰۰۹ ببندد. حتی در افریقای جنوبی تحقیقات جنایی در این زمینه بسته شده است.
در حال حاضر مدیر عامل ساب، هوکن بوسکهی Håkan Buskhe، و نخست وزیر سویدن، فریدریک ریند فلد، در برازیل هستند. یکی از اهداف سفر شان در این کشور فروش طیاره های جنگی یاس گریپین است. فریدریک ریند فلد در مورد خبر های رشوه خواری شرکت ساب چنین گفت:
- من نمی‌توانم در مورد این مسئله ابراز نظر کنم و یا مسئولیت‌پذیری کنم در قبال مسئله‌ای که چند سال قبل انجام پذیرفته. به عقیده فریدریک ریندفلد منطقی این خواهد بود که خود شرکت ساب پاسخ این سوال را بدهد. وی اضافه می‌کند؛ اگر این اظهارات واقعیت دارند، باید به طور حقوقی بررسی شوند.
سال ۱۹۹۹ بود که شرکت تولید تجهیزات نظامی försvarsmaterialkoncern ساب به تعداد ۲۸ فروند هواپیمای جنگی یاس گریپین jas-gripen را به مبلغ ۱۵ میلیارد کرون به افریقای جنوبی فروخت. آخرین فروند طیاره مربوط این قرارداد در سال آینده به افریقای جنوبی تحویل داده می‌شود.