تغییر افکار رهبر سوسیال دموکرات در مورد سهم‌گیری سویدن در حل نظامی مسئله لیبیا

5:33 min

حزب سوسیال دموکرات ذهنیت خود را در مورد اقدامات نظامی سویدن در لیبیا تغییر داده است. اکنون این حزب می خواهد، در صورت درخواست سازمان ملل متحد، سویدن در لیبیا باقی بماند. هوکن یوهولت، رهبر حزب سوسیال دموکرات این موضوع را قبل از ظهر امروز اعلام کرد.

در هفته گذشته رهبر حزب سوسیال دموکرات، هوکن‌یوهولت، اظهار داشت باوجود تقاضای سازمان ملل متحد، ماموریت نظامی سه ماهه سویدن در لیبیا که در آخر ماه جون به پایان می‌رسد، تمدید نخواهد شد. این اظهارات را اتحادیه سازمان ملل متحد در سویدن انتقاد کرد، با این استدلال که توقف ماموریت سویدن در لیبیا به مفهوم نادیده گرفتن اصول سازمان ملل متحد است.
ولی امروز حزب سوسیال دموکرات در مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر می‌نویسد که ماموریت نظامی سویدن در لیبیا باید ادامه پیدا کند، اگر سازمان ملل متحد چنین می‌خواهد.
به عقیده ویدار اندرشان Widar Andersson، سردبیر نشریه سوسیالستی و بیطرف فالک‌بلادیت folkbladet بیان اخیر این حزب علامت روشن خوش آمد تغییر تفکر است. وی اضافه می‌کند؛ حزب سوسیال دموکرات عقب نشینی خوبی در مسائل لیبیا می‌کند. فشار بالای این حزب بسیار بود، در صورت گذاشتن قدم نادرست، باید خود را تغییر داد.
اردلان شکرابی از حزب سوسیال دموکرات نیز از تغییر عقیده حزب خود در مسائل لیبیا استقبال می‌کند و دلیل عوض کردن تفکر حزب سوسیال دموکرات را انتقاد شدید از داخل این حزب می‌داند.
یوربان اهلین Urban Ahlin و پیتر هولت‌کویست Peter Hultqvist، مسئولین امورخارجه و دفاع حزب سوسیال دموکرات در مقاله خود در روزنامه داگنز نیهتر می‌نویسند که ادامه ماموریت پروازهای نظامی سویدن در لیبیا اشتباه است، در حالیکه چیزی از طیاره های نظامی لیبیا باقی نمانده است. در عوض سویدن می‌تواند با ارسال نیروهای نظامی دریایی، تحریم های تسلیحاتی را حفظ کند.
حنیف بالی از حزب مودرات در مورد موضع گیری جدید حزب سوسیال دموکرات خوش بین است.