کنسرت استادان موسیقی ایران در استکهلم

4:57 min

روز شنبه ۲۱ ماه مه در ساعت ۲۰ کنسرتی باهنرمندی شهرام ناظری و حسین علی زاده، دو استاد موسیقی ایران به همراه چندتن دیگر از نوازندگان پژمان حدادی، سینا جهان آبادی، محمدفیروزی، سیامک جهان گیری و بهنام سامانی در سالن سیرکوس در استکهلم برگزارمی شود. این دو هنرمند پس ازسال ها باردیگردر کنسرتی با عنوان A Melody In Times of Uncertainty (نغمه ای برای دوران بی خبری) درکناریکدیگر به هنرنمایی خواهندپرداخت.
این کنسرت توسط انجمن فرهنگ و با همکاری تئآترملی سوئد برگزارمی شود. درمورد این کنسرت گفتگویی داریم با کاموس کیوانی از انجمن فرهنگ.