رئیس صندوق بین المللی پول مجبور به کناره گیری شد

0:24 min

رئیس صندوق بین المللی پول Dominique Strauss-Kahn  از مقام خود استعفا داد.
یک نظافت چی درهتلی در نیویورک از او بخاطر آزارجنسی شکایت کرد که به یک رسوایی بزرگ در سطح جهان تبدیل شد.
آندرش بوری، وزیردارایی سوئدمی گوید که وضعیت پیش آمده، برای صندوق بین المللی پول دشواری بزرگی ایجادکرده بود و روشن بود که امکان حفظ او به عنوان رئیس صندوق درطول پروسه ی طولانی دادگاه وجودندارد، به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی جهان حداقل درکشورهای جنوب اروپا بسیار جدی و حساس است.
به نظرآندرش بوری طبیعی ست که باچنین پیش آمدی، موقعیت صندوق بین المللی پول تضعیف شود و برای جبران آن باید هرچه زودتر جانشینی برای دومینیک استراس کان انتخاب شود.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دومینیک استراس کان ازمقام خود به عنوان رئیس این صندوق استعفا داده ، اما هرگونه اتهامی را دررابطه با آزارجنسی علیه خود قویا رد کرده است.