یک رسوایی دیگر برای دوستان پادشاه سوئد

0:21 min


شماری از دوستان بسیار نزدیک کارل گوستاو، پادشاه سوئد به رئیس یک گروه گانگستری به نام Milan Sevo  مراجعه کرده اند تا با صاحب یکی از کلوب های شبانه به نام میله مارکوویچ که یکی از منابع اصلی کتاب «پادشاهی نادلخواه» محسوب می شود که درپاییز گذشته منتشرشد، تماس بگیرد. انتشار این کتاب سروصدای زیادی به پاکرد و به عنوان یک رسوایی بزرگی برای پادشاه و دوستانش ارزیابی شد. کارل گوستاو، اطلاعات موجود دراین کتاب را نادرست نامید و آنها را تکذیب کرد.
اطلاعات دراین مورد درکتابی به نام «پدرخوانده ی سوئدی» که توسط نوری کینو، ژورنالیست نوشته شده و قراراست فردا، جمعه منتشرشود، گردآوری شده است.
به ادامه ی مطلب توجه کنید

براساس این اطلاعات و صدایی که پنهانی ضبط شده، یکی از دوستان پادشاه به نام Anders Lettström  ازفردی به نام Daniel Webb که با  Milan Sevo همکاری دارد، می خواهد تا ازهرراه ممکن، تکذیبیه ای از میله مارکوویچ درمورد حرف هایی که زده و از بازدید پادشاه و دوستانش از کلوب شبانه ی خود برای نویسنده ی کتاب خبرداده، بگیرد. درصدای ضبط شده، دانیل وب ازامکان تهیه ی تکذیبیه درازای پول زیاد شاید میلیون ها کرون می گوید. این صدا را دراینجا می شنوید.  (آندرش لتستروم درپاسخ می گوید که باید موضوع را بررسی کند و راهی برای حل آن بیابد. او سپس از دانیل وب می خواهد تا امکان ملاقاتی را با او فراهم سازد گرچه اشاره می کند که این خطر وجوددارد که او خود را پنهان کرده باشد و نخواهد خود را نشان دهد. پس از آن می گوید که همه می خواهند در آرامش به سرببرند و از این معضل خلاص شوند).  
Jerzy Sarnecki پروفسورجرم شناسی به اکوت گفته است که بازرگانان و مجرمین دربسیاری از موارد و بیش از آنچه قابل تصورباشد می توانند به یکدیگر نزدیک شده و درمرزخاکستری جرم و فانون گرایی بایکدیگر معامله کنند. به گفته ی او افرادبسیارعالی رتبه و ثروتمند و افرادی که پیشه شان بزهکاری ست، اغلب به یک رستوران و بارمراجعه می کنند و دربیشترموارد ارتباط های مالی و تجاری نیز با یکدیگردارند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se