دیدار دو تن از مسئولان اداره ی مهاجرت با تحصن کنندگان در یوتبوری

9:20 min

۷۹ روز از تحصن پناهجویان ایرانی در شهر یوتبوری می گذرد. تعدادی از این پناهجویان نیز از ۱۸ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده اند. درحال حاضر تعداد افرادی که به اعتصاب غذا دست زده اند ۱۳ نفر است. عاقبت بعد از تلاش های فراوان تحصن کنندگان،  روز گذشته دو تن از مسئولان اداره ی مهاجرت Lars Landrö و  Ulf Lindh با تحصن کنندگان دیدار کردند.
در این رابطه گفتگوئی داریم با بهزاد جوادیان مسئول بخش خبررسانی تحصن.