کنگره ی سالانه ی حزب محیط زیست.

کنگره ی سالانه ی حزب محیط زیست از امروز، جمعه درشهر کارلستاد آغازشد و تا پایان روز یکشنبه ادامه خواهدداشت.
ازجمله موضوعات مهم دراین کنگره، انتخاب سخنگویان جدید این حزب است. کمیته ی انتخاب، گوستاد فریدولین را به عنوان نامزد مرد و Åsa Romson  و Mikaela Valtersson را به عنوان نامزدهای زن برای سخنگویی حزب پیشنهادکرده است. یکی از این دو نفر جانشین ماریا وترشتراند خواهدشد که به همراه پیتر اریکسون، دیگرسخنگوی حزب درساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه ی امروز سخن رانی کرده و رسما مقام سخنگویی خود را ترک خواهندکرد. (این سخن رانی از دقایقی پیش آغازشده است).
به ادامه ی مطلب توجه کنید

انتخاب گوستاو فریدولین به جانشینی پیتر اریکسون قطعی به نظرمی رسد چون رقیب دیگری برای او معرفی نشده است. او سال هاست که نماینده ی حزب در پارلمان است و پیش ازاین نیز سخنگوی جوانان سبز، سازمان جوانان حزب خود بوده است. میکائلا والترشون و اوسا رومسون نیزکه رقابت سختی برای کسب عنوان سخنگویی حزب را دارند،  نماینده ی پارلمان هستند. سخنگویان جدید حزب محیط زیست، فردا شنبه برگزیده خواهندشد. کمیته ی انتخاب، آندرش والنر را نیز به عنوان دبیرسیاسی حزب محیط زیست پیشنهادکرده است. مراسم انتخاب او امروز پس از ساعت ۱۲ انجام خواهدشد.
سخنگویان حزب محیط زیست حتما باید یک زن و یک مرد باشند و نمی توانند بیش از نه سال دراین مقام بمانند. حزب محیط زیست در سال ۱۹۸۱ تاسیس شد و برای نخستین باردرسال ۱۹۸۸‌توانست واردپارلمان شود. این حزب بیشترین توجه خود را برمسائل زیست محیطی متمرکزساخته، اما درزمینه های دیگر ازجمله پناهجویی نیز سیاستی انسانی را دنبال می کند.
گوستاوفریدولین، نامزد سخنگویی این حزب درباره ی حزب خود گفته است که باید به سومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شود. میزان آرای این حزب درانتخابات گذشته ۷ و سه دهم درصد بود.