مدیر جدید شرکت تولیدبرق سوئد

 Lars G Nordström به عنوان رئیس جدیدهیئت مدیره ی شرکت تولیدنیروی Vattenfall انتخاب شد. او  پیش ازاین مدیرعامل بانک نوردیا و شرکت پست بوده است. او جانشین Lars Westerberg می شود که اخیرا به دلیل تعهد غیرمجازپرداخت ۱۲ میلیون کرون حق کناره گیری به یکی از رؤسای شرکت، توسط دولت اخراج شد.
Vattenfall یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان برق در اروپاست و حدود ۲۰ درصد برق مصرفی در اروپای شمالی و ۵۰‌درصد برق سوئد را تامین می کند. این شرکت  به آلمان و هلندنیز برق صادرمی کند. شرکتVattenfall  تماما به دولت سوئد تعلق دارد و حدود ۳۸ هزارنفر دراستخدام آن هستند. این شرکت، برق خود را بیشتر ازطریق نیروی آب و نیروی هسته ای و درمراحل بعد از جمله ازنیروی باد و سوخت فسیلی تهیه می کند.