«تحولات اخیر خاورمیانه» موضوع کنفرانسی دوروزه در استکهلم

از فردا کنفرانسی دو روزه باعنوان تحولات اخیرخاورمیانه دراستکهلم برگزارمی شود.
وب سایت کردیش پرسپکتیو، سازمان ABF، سازمان جوانان آکادمیک کرد و سازمان زنان کرد اوپسالا، برگزارکننده ی این کنفرانس هستند که در دو بخش جداگانه از ساعت ۹ صبح روزشنبه تا بعدازظهر روز یکشنبه به زبان کردی و دربعدازظهر روز یکشنبه به زبان فارسی درمحل ABF  مرکزی استکهلم برگزارمی شود. دربخش کردی، شماری ازتحلیلگران سیاسی و اجتماعی کرد: عباس ولی، مریوان وریا قانع، برهان یاسین، عثمان آیتار، معتصم طاطایی، سهیلا قادری و عبدالباسط سیدا درباره ی تحولات اخیر درشمال آفریقا و خاورمیانه و تاثیر آن بر مسئله ی کرد و بررسی وضعیت کردستان عراق سخن رانی خواهندکرد.
دربخش دوم به زبان فارسی که به مدت ۴ ساعت دربعدازظهریکشنبه خواهدبود، ازجمله تاثیررویدادهای اخیر منطقه بر جنبش آزادیخواهی و ملی ایران مورد بررسی قرارخواهدگرفت. سخنرانان این بخش حسن شریعتمداری، تحلیلگر و فعال سیاسی، پروفسورعباس ولی و دکتر مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم خواهندبود.

همچنین برای همبستگی با جنبش کارگری درایران و جنبش های اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا، درروزشنبه یک جلسه ی سخن رانی در محل ABF مرکزی در استکهلم از ساعت سیزده تا شانزده باشرکت آذر ماجدی،  ازجمله مدیرسازمان آزادی زنان و ازرهبران حزب کمونیست کارگری ایران برگزارمی شود.