غیرعادی ترین محاکمه درنوع خود درسوئد

از امروز یکی از بزرگ ترین و غیرعادی ترین محاکامات دررابطه با سوء استفاده ی جنسی از کودکان درسوئد آغازشد. یک مرد و ۲۳ زن، متهم به ارتکاب این جرم هستند. به گفته ی دادستان پرونده Niclas Eltenius تاکنون درسوئد هرگز چنین شماربالایی از زنان دررابطه با چنین جرمی دیده نشده است.
این زنان که ۳۸ تا ۷۰ ساله و در ۱۲ شهر از جنوب تا شمال سوئد ساکن هستند، متهم به سوء استفاده ی جنسی تصویری از کودکان barnpornografi، ازطریق تهیه و انتشاراین عکس ها هستند و جرم آنها ازسوی دادستان درحد عادی عنوان شده است، اما اتهام مرد ۴۲ ساله ای که سمت رهبری این گروه را داشته و تولیدکننده و توزیع کننده ی اصلی این تصاویرمعرفی شده، جرمی سنگین که از ۶ماه تا ۶ سال زندان خواهدداشت، اعلام شده است. ازاینترنت و تلفن همراه این مرد ۱۱۰۰ تصویرجنسی کودکان، ۴۰ فیلم از سوء استفاده ی جنسی از کودکان و همچنین ۵۰۰۰ مورد چت، تماس نوشتاری ازطریق اینترنت ازسال ۲۰۰۴ به این سو با این ۲۳ زن به دست آمده است.  
این محاکمه به دلیل حضورهمزمان ۲۳ زن، علاوه برسوئد دردیگر نقاط جهان نیز با تعجب و توجه زیادی روبرو شده و بازتاب گسترده ای یافته است.