نمایشگاه سلامتی در مرکزاستکهلم

از ساعت ۱۱ بعدازظهر امروز نمایشگاهی باعنوان «به مراکزدرمانی کمک کنید تا زندگی شما را نجات دهند» بانصب چادرهایی درمحل باغ شاه استکهلم Kungsträdgården برپا شده است که در این چادرها می توان اطلاعات درزمینه های مختلف پزشکی به دست آورد. عنوان شده است که کار این چادرها تا ساعت ۱۸ امروز، جمعه ۲۰ ماه مه ادامه خواهد داشت. چنانچه امکانی برای رفتن به محل این چادرها دارید می توانید بدون پرداخت پولی تست هائی چون آلرژی، لک های روی پوست صورت، قند خون ، فشارخون، تنفس، آسم و مواردی از این دست انجام داده و اطلاعات در زمینه های مختلف پزشکی و انجمن های گوناگون مربوط به بیماری ها را دریافت کنید .
نمونه هائی از غذاهای سرو شده در برخی از بیمارستان های مختلف نیز در اختیار بازدید کنندگان قرارداده می شود. درمحل این چادرها از جمله با دو بازدیدکننده ی ایرانی به نام مریم و نسرین گفتگوئی انجام دادم.
این چادرها از سوی انستیتو و بیمارستان کارولینسکا و بخش تحقیقی و سلامتی لندیسنگ، شورای استانی استکهلم برپا شده است.  سخنرانی از جمله در مورد تاثیر تحرک بدن در سلامتی از جمله برنامه های دیگر در این چادرها ست.
امکاناتی نیز جهت اهدای خون و نام نویسی برای اهدای اعضا بدن پس از مرگ، در بخشی از این چادرها در نظر گرفته شده است.