ابهام در باره قاتل اصلی عباس رضایی

پنج سال پس از حکم دادگاه یوتا در باره قتل عباس رضایی جوان افغانستانی مقیم سویدن امروز دادگاه پرونده قتل او را از نو بررسی می کند. سال ٢٠٠٥ عباس رضایی به طور وحشیانه توسط خانواده  دوست دختر او به قتل رسید. او نخست با ضربات چاقو کشته شد و بعد هم با روغن داغ سوزانده شد. برادر دوست دختر عباس پنج سال پیش به انجام قتل اعتراف کرد و مجرم اصلی شناخته و محکوم شد اما پرونده این قتل به دادگاه تجدید نظر کشیده شد. حالا پس از پنح سال، جوانی که قاتل شناخته شده بود تغییر عقیده داده و پدر و مادرش را قاتل عباس رضایی معرفی می کند. قاضی دادگاه حکم اخراج قاتل از سویدن را حتمی می داند.

.