پیش بینی ابتلا به سرطان ممکن می شود

محققان پزشکی، پنجاه رمز ژنتیکی را کشف کرده اند که می تواند ریسک ابتلا به سرطان های تخمدان، رحم و پروستات را پیش بینی کند.

این مطالعه امروز در سمینار بزرگ تحقیقات سرطانی که در انستیتوی کارلونیسکای استکهلم برگزار می شود، معرفی خواهد شد. پروفسور پر هال شاغل در این انستیتو می گوید که تا دو یا سه سال دیگر ، شناسائی زنان و مردانی که در خطر ابتلا به سرطان های سینه ، تخمدان و پروستات هستند، ممکن خواهد شد.

در این مطالعه، نزدیک به دویست هزار نفر تحت آزمایش بوده اند و یکصد گروه تحقیقی در سراسر دنیا ، در این مطالعه شرکت داشته اند.