نشست ادبی

کتابخوانی و پرسش و پاسخ با نویسنده

2:12 min

روز شنبه در ساختمان آ ب اف سوند بی بری در استهلم ،یک نشست ادبی شامل مراسم کتاب خوانی و پرسش و پاسخ با نویسنده برگزار می شود. علی شفیعی ، نویسنده و مترجم ساکن سوئد، که در این مراسم داستان خوانی خواهد داشت ، در گفتگوئی با پژواک ضمن معرفی خود ، در باره این برنامه توضیحات بیشتری را ارائه می کند.

 این نشست ادبی،از سوی انجمن فرهنگی کسری، روز شنبه 18 ژوئن از ساعت شش بعد از ظهر در محل ساختمان آ ب اف Sundbyberg واقع در splanaden 3c، برگزار می شود.