بیمه والدین

عدم توافق احزاب دولت ائتلافی در مورد روزهای بیمه

موواد اولوفسون رهبر حزب مرکز که قرار است در ماه سپتامبر از مقام خود کناره گیری کند ، می خواهد که روزهای بیمه والدین مهاجر که تازه به سوئد آمده اند را کوتاه تر کند. او دلیل این خواسته را کمک به زنان مهاجر می داند که با اتکا به پولهای بیمه ، زمان بیشتری را در خانه می مانند و وارد بازار کار نمی شوند.

او به رادیو سوئد می گوید که باید مدت روزهای بیمه را کوتاه تر کنیم. اگر زنی مهاجر چند بچه داشته باشد و به سوئد مهاجرت کند، بیمه او طولانی مدت می شود و در عمل او به یک زن خانه دار تبدیل می شود.

ایده کوتاه کردن مدت بیمه و یا برداشتن کامل آن از طرف گروه تحقیق دولتی در باره مهاجران ، مطرح شده است. در گزارش این گروه، همچنین برداشتن کامل کمک هزینه نگه داری از کودکان نیز مطرح شده است. جدائی مادر و کودک از جامعه و بازار کار و همچنین عدم یاد گیری زبان سوئدی ، از ضررهای وجود این کمک هزینه و بیمه والدین ذکر شده است.

اما در درون احزاب ائتلافی دولت ، توافقی در این باره مشاهده نمی شود و لایحه ای نیز برای کم کردن بیمه والدین مهاجر تهیه نشده است. حزب دموکرات مسیحی مخالف این طرح است، حزب مودرات در حال بررسی است و حزب لیبرال مردم که پیشتر مخالف این طرح بود اکنون توافق خود را اعلام کرده است.