دادگاه قتل عباس رضائی

دادستان تقاضای حبس ابد برای قاتلان عباس رضائی را کرد

دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده قتل فجیع عباس رضائی ، امروز ادامه یافت و ششتین اریکسون جانشین دادستان پرونده، حکم حبس ابد که اشد مجازات در سوئد است را برای قاتلین او تقاضا کرد.

و در سخنان خود در دادگاه گفت که قتل عباس بسیار طولانی مدت و دردناک بوده است، برنامه ریزی شده بوده، توسط چند نقر انچام شده در حالی که عباس تنها بوده و در یک فضای تنگ و کوچک هیچ امکان دفاع از خود را نداشته است.

 براساس این دلایل و اینکه تمام شواهد قتل عمد در دست است ، دادستان تقاضا دارد که محکومین به اشد مجازات یعنی حبس ابد محکوم شوند.

دادستان پدر و مادر خانواده را مسئول و مجری قتل خواند و علاوه بر حبس ابد ، اخراج از کشور سوئد را نیز برای آنها تقاضا کرده است.

عباس رضائی جوان اهل افغانستان، در سال 2005 توسط خانواده دوست دختر خود به قتل رسید. شدت خشونت به کار رفته در این ماجرا چنان بود که مدتها رسانه ها و افکار عمومی را به خود مشغول کرد. در دادگاه اولیه، پسر خانواده قتل را به گردن گرفت و به دلیل نرسیدن سن او به حد قانونی به چهار سال زندان جوانان و اخراج از سوئد محکوم شد. اما او اکنون اعترافات خود را پس گرفته است و پدر و مادر خود را عامل اصلی و مجری قتل معرفی کرده است. دادگاه عالی دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر کرده است و این دادگاه در حال حاضر در شهر کالمار در جریان است.