بدهی به دیگر شرکتها

آخرین تلاش ها برای نجات شرکت ساب

شرکت ماشین سازی ساب ،در تلاش برای نجات از بار سنگین بدهی های خود به شرکت های تولید کننده قطعات و تحویل دهنده کالا، می خواهد که فقط ده درصد از میزان بدهی های خود را بپردازد و باقی را به پائیز آینده موکول کند.

نزدیک به هشتصد شرکت تولید کننده و خدماتی در لیست طلبکاران ساب هستند و امروز قرار است به پیشنهاد ساب برای جدول زمانی پرداخت ها پاسخ بدهند. برای نجات ساب از ورشکستگی لازم است که وضعیت مالی این شرکت به سرعت بهبود یابد.