مشکل خانه های دانشجویی

8:12 min

همزمان با آغاز سال تحصیلی و ورود دانشجویان به دانشگاه ها، اضطرابِ نداشتن خانه های دانشجویی و جای بود وباش نیز بالا می رود. ورود بیشتر دانشجویان به دانشگاه ها مشکل خانه دانشجویی را بالا تر می برد. دولت در فکر ساختن خانه های دانشجویی بیشتر است اما تا این طرح ها جامه عمل بپوشد راه درازی در پیش رو است. در ارتباط با مشکل خانه دانشجویی با دو دانشجوی فارسی زبان سمیه بهادری و  علی ابوذر که در دانشگاه های اوپسالا و استکهلم پذیرفته شده اند گفتگو کرده ایم در فایل صوتی زیر قابل شنیدن است