آغاز سال جدید تحصیلی و مقررات جدید در مدارس

امروز اولین روز سال جدید تحصیلی برای هزاران دانش آموز است، سالی که با تغییراتی چند در قوانین مدارس آغاز می شود. قانون جدید مدارس، مقررات جدیدی در دبیرستان ها و سیستم جدیدی برای دادن نمره و کارنامه تحصیلی، وضع شده است.

بزرگترین تغییری که دانش آموزان بطور مستقیم مشاهده خواهند کرد، سیستم نمره دهی جدید است. در این سیستم از یک مقیاس شش درجه ای استفاده می شود که با حروف آ تا اف رتبه بندی می شوند. در این مقیاس پنچ نمره اولیه قبولی و نمره آخر یا اف به معنی ردی در درس مربوطه خواهد بود. متا فیکنر سخنگوی سندیکای آموزگاران به رادیو سوئد می گوید.

اینکه نمرات دانش آموزان تا کنون نشانگر تلاش و پیشرفت درسی آنها نبوده است ، برای ما قابل قبول نیست و برای همین ما از این تغییرات و نیز آموزش اجباری معلمان برای نمره دهی منصفانه ، پشتیبانی می کنیم.

از دیگر تغییرات جدید، گنجانیدن دوباره نمره انضباط و حضور و غیاب در مدرسه است که به نظر یان بیورکلوند وزیر آموزش و پرورش باعث ایجاد نظم و ترتیب در مدارس خواهد شد.

یان بیورکلوند می گوید که پیشرفت تحصیلی مهم است اما حضور در کلاسهای درس نیز اجباری است و دانش آموز اگر غیبت زیادی داشته باشد با عقب افتادگی درسی روبرو می شود.

دانش آموزان اما در این باره توافق ندارند برخی موافق ایجاد نمره انضباط و حضور و غیاب هستند مانند یک دختر دبیرستانی که می گوید که شاید به خاطر این است که خودم غیبت های بسیار کمی دارم اما این مسئله نشان دهنده مسئولیت پذیری است. و یا یک پسر دبیرستانی که می گوید که در پایان مسئله اصلی میزان یاد گیری و دانش شاگردان است نه تعداد روزهای غیبت آنها.

یکی دیگر از تغییرات ، تشدید قوانین مربوط به مسائل روحی و روانی دانش اموزان است و اینکه هر مدرسه باید یک روانشناس و مشاور داشته باشد. اما به نظر می رسد که بسیاری از مدارس نتوانند این قانون را به اجرا در بیاورند. یک بررسی که از طرف اتحادیه روانشناسان انجام شده است نشان می دهد که در ازای هر ۱۵۰۰ دانش آموز ، یک روانشناس وجود دارد که بسیار از هدف ادراه آموزش و پرورش دور است. لارش آلین سخنگوی اتحادیه روانشناسان می گوید که احتیاج به در حدود هزار روانشناس و مشاور جدید در مدارس هست تا به یک کیفیت قابل قبولی دست یابیم.