افزایش شدید تعداد سایت های نژادپرستانه

تعداد سایت هائی که عقاید نژادپرستانه را تبلیغ می کنند، در سالهای اخیر افزایش شدیدی داشته است. در یک گزارش که توسط مرکز تاریخ زنده تهیه شده است و به دولت ارائه شد، آمده است که امروزه بیش از ۱۵۰۰۰ سایت نژادپرستی وجود دارند که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو برابر شده است. اریک اولن هاگ وزیر امور هم پیوستگی این امر را تهدیدی برای جامعه باز می داند.

او می گوید که باید تاکید کنم که سوئد و مردم این کشور در اصل بردبار هستند و پذیرای خارجیان هستند اما آنچه باعث نگرانی است این است که یک گروه کوچک با عقاید افراطی هستند که در حال رشد هستند. او از افکار یهودی ستیزی و اسلام هراسی یاد می کند . می گوید این عقاید تند تهدیدی برای جامعه باز که مورد درخواست همه است به شمار می آید.

مسلمانان و یهودیان دو گروهی هستند که به خصوص مورد تهدید گروه های تندرو قرار می گیرند و گزارش مرکز تاریخ زنده ، به طور مشخص وشعیت این دو گروه را مورد بررسی قرار داده است. بیرگیتا لوآندر نویسنده اصلی این گزارش می گوید که هنگامی که برروی این مسئله تمرکز می کنیم و مدارک را بررسی می کنیم به یک تصویر جامع می رسیم که بسیار روشن است و همزمان این تصویر ترسناک است.

او از تبعیض در مورد زنان مسلمان با حجاب و یهودیان با لباس مخصوص و ریش یاد می کند و می گوید که بسیاری هستند که شهادت می دهند که وضعیت یهودیان و مسلمانان معتقد بدتر شده است. آنها با تهدید روبرو شده اند و مورد تبعیض در جامعه قرار گرفته اند.

سال گذشته ۲۵۲ مورد جرم مربوط به اسلام هراسی و ۱۶۱ مورد یهودی ستیزی گزارش شده است. بیشتر این جرائم بر روی شبکه اینترنت رخ داده است.

اریک اولن هاگ وزیر هم پیوستگی در مورد اقدامات دولت در این زمینه می گوید که دولت یک گروهی را مامور بررسی این مشکل کرده است و با توجه به دانشی که در این زمینه کسب کرده ایم با نژادپرستی در جامعه مبارزه خواهیم کرد. او تصور می کند که یکی از مهمترین مراکز آموزش مبارزه با نژادپرستی ، مدارس هستند.