افزایش تعداد التهاب مغزی ناشی از حشره کنه

به نظر می رسد که در سال جاری تعداد موارد ابتلا به بیماری التهاب مفزی ناشی از نیش کنه افزایش زیادی داشته باشد. در ماه اوت ۶۶ مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده است که دوبرابر سال گذشته است.

ماریکا یرت کوئیست ، متخصص بیماری های همه گیر در انستیتوی حفاظت در برابر بیماری های مسری ، می گوید که فصل ابتلا به این بیماری زود شروع شده است.التهاب مفزی یا TBE ناشی از نیش حشره کنه است که باعث تب شدید و سردرد می شود و در برخی موارد به گرفتگی عضلات و نیز فلجی ، منجر می شود.

با اینکه بسیاری در سوئد در برابر این بیماری خود را واکسینه کرده اند اما ۱۴۴ مورد در سال جاری گزارش شده است. همچنین در نواحی که در گذشته این بیماری شیوع نداشت ، مواردی از ابتلا دیده شده است.