تهدید علیه لارش ویلکس

 بنا بر گزارشی از روزنامه ی مترو، این روزنامه به مطالب محرمانه ای در مورد تهدید جانی علیه  لارش ویلکس هنرمندی که به سبب کشیدن تصویرهائی از محمد پیامبر مسلمانان مورد تهدید  قرار گرفته بود، دست یافته است. این در حالیست که مقامات  قضائی از ابراز هر گونه اظهار نظری در این مورد خودداری کرده اند. در این روزنامه آمده است که برنامه ریزی شده بود که، به لارش ویلکس  روز یازدهم سپتامبر هنگام بازدید او از سالن هنر Röda sten در یوتبوری  با چاقو حمله شود. پلیس شب یازده سپتامبر سالن هنر Röda sten را تقریبا تخلیه و چهار جوان مظنون را نیز بازداشت کرد. لارش ویلکس در وبلاگ خود خبر داده بود که  قرار است در این روز از سالن هنر Röda sten دیدار کند. سه تن از بازداشت شده گان  که مظنون به اقدام به قتل لارش  ویلکس هستند هنوز در بازداشت به سر می برند. لارش ویلکس در گفتگوئی با رادیوسوئد در پاسخ به این سئوال که نگران نیست که وقتی به محلی می رود می تواند جان افراد دیگر را نیز به خطر بیاندازد، عنوان کرد که این خطر بسیار اندک است. بیشتر نگرانی روانی وجود دارد. او به محافظان ورزیده ی خود اشاره کرد که در این زمینه بسیار دقیق هستند.