۵۰ سال از مرگ مشکوک داگ هامارشولد گذشت

2:23 min

۵۰ سال از مرگ داگ هامارشولد (Dag Hammarsköld) می گذرد و هنوز نظری قطعی درمورد این مرگ مشکوک داده نشده است. داگ هامارشولد، سیاستمدار سوئدی دبیرکل سازمان ملل بود که در۱۸سپتامبر سال ۱۹۶۱ در سفری برای حل مناقشه ی کنگو درآفریقا، هواپیمایش دررودزیای شمالی سابق و زامبیای کنونی، سقوط کرد و کشته شد. ۵۰ سال پس ازاین حادثه، هیئت سوئد در سازمان ملل باتوجه به شواهد و مدارکی که به دست آمده، خواستارتحقیق مجددی دراین موردشده است.  Aleksander Gabelic رئیس این هیئت معتقداست که کشف واقعیت حادثه ای که برای یکی ازبزرگ ترین شخصیت های سوئد پس از جنگ دوم جهانی روی داده، تمایلی ملی ست که باید موردتوجه قرارگیرد.

 باتوجه به چگونگی حادثه ی سقوط هواپیمای حامل داگ هامارشولد، دقایقی پس از نیمه شب دریک منطقه ی جنگلی و اظهارات کسانی که شاهد این حادثه بوده اند، نظریه های مختلفی بیان شده است که اغلب برموردحمله قرارگرفتن هواپیما تاکیدکرده اند. اینک کتابی به نام  نیمه شب درکنگو، پیروزی ازدست رفته ی داگ هامارشولد Midnatt i Kongo -dag Hammarskölds förlorade seger نوشته ی Anders Hellberg منتشرشده که درآن تمام نظریه هایی که تاکنون بیان شده، گردآوری شده است. اومی گوید کمیسیونی که ازطرف دولت رودزیا مامور تحقیق درمورد حادثه ی شد، شهادت  سیاه پوستان را مورداعتمادندانست و به آن توجه نکرد درحالی که آنها حادثه را به چشم خود دیده بودند. روزنامه ی سونسکا داگ بلادت درسوئد و گاردین دربریتانیا نیز اخیرا به موضوع مرگ داگ هامارشولد پرداختند.
داگ هامارشولد اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار و نویسنده بود و از سال ۱۹۵۳ تا سال مرگش در ۱۹۶۱ سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد را به عهده داشت. یک سال پس از مرگ داگ هامارشولد، نوبل جایزه ی صلح خود را بخاطرتلاش برای ایجادصلح و حسن نیت میان ملت ها ازطریق سیاستی خاموش، به او اهداکرد. 

محمد عقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se