سرطان سینه زنان کهن سال را بیشتر از زنان جوان می کشد

زنانی که در سنین بالا دچار سرطان سینه می شوند با خطر مرگ بیشتر رو به رو هستند تا زنانی که در سنین جوانی دچار سرطان سینه می شوند. یکی از دلایل مرگ و میر بیشتر زنان کهن سال به خاطر سرطان سینه عدم رسیدگی درست به بیماری آنان است زیرا پزشکان تصور می کنند که به هر حال آنها اگر از این مریضی نمیرند از بیماری دیگری خواهند مرد و این باعث می شود که روند رسیدگی و تجویز  دوا کند تر پیش برود. این دیدگاه در کنفرانسی پزشکی  سرطان که در استکهلم برگزار است ارایه شده است