دادگاه یک جوان نوزده ساله به جرم حمله به دروازه بان

 امروز دادگاه جوان نوزده ساله ی که بهار گذشته به دروازبان تیم فوتبال هلسینگبوری حمله ور شد برگزار می شود. این جوان که از طرفداران تیم مالمو می باشد ، در هنگام بازی به دروازه بان تیم هلسینگبوری حلمه ور شده دروازه بان را مورد ضرت و شتم قرار داد. این اتفاق در جامعه ورزش سویدن به داغ ترین خبر روز تبدیل شد. جوان حمله کننده متهم به ارتکاب جرم، مزاحمت بازی و اختلال نظم عمومی شده است. احتمال این می رود که این مهاجم متخلف به پرداخت جریمه میلیونی شود. هر چند که او خود از مردم و دروازه بان تیم هلسینگبوری عذر خواهی کرده و گفته است در آن لحظه مست و لا یعقل بوده و چیزی از حمله  به خاطر ندارد.