تقاضای رسیدگی سریع به زنان دچار بیماری سرطان سینه

نتیجه یک بررسی جدید نشان می دهد که زمان تشخیص بیماری سرطان سینه تا زمان شروع معالجه آن، غالبا بیش از دو هفته به طول می انجامد. این بررسی توسط انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (Cancerfonden) انجام شده است و این انجمن به همراه شماری از پزشکان متخصص سرطان در مقاله مشترکی در رونامه داگنز نیهتر (Dagens nyhete) نوشت که معالجه سریع بیماران مبتلا به سرطان نقش تعیین کننده ای در شانس زنده ماندن آنها داشته و شوراهای استان باید هر چه زودتر به حل این مشکل بپردازند. انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برای معالجه هرچه سریعتر زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه چهار شرط اساسی را تعیین کرده است، بدین معنی که دلایل انتظار طولانی مدت این نوع بیماران برای درمان باید روشن شود. شورای استانها باید بتوانند نشان دهند که چه تدابیری برای این کار اندیشیده اند و کلیه مراکز مبارزه با سرطان ملزم هستند فرد مسئولی برای رسیدگی به این امر تعیین کنند. این فعالیتها همچنین باید با توجه به دستورالعملهای اداره کل امور اجتماعی (Socialstyrelsen)  تکمیل شود.