دیدار رهبر حزب سوسیال دموکرات با شهروندان برای جلب اعتماد مجدد آن ها به حزب

3:07 min

به دنبال انعکاس وسیع خبر سو استفاده ی ۱۶۰ هزار کرونی هوکان یوهولت، رهبر حزب سوسیال دموکرات برای دریافت کمک هزینه ی مسکن  اضافی که  در اصل بنا بر قوانین سوئد، سهم پرداختی همزی او بوده و همچنین  ارائه چند مورد فاکتور نادرست برای دریافت هزینه ی سفر کاری او در گذشته، ۸ در صد از پشتیبانی مردم، از این حزب کاهش یافته است. قرار بود که تخلفات مالی هوکان یوهولت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و روزجمعه ی گذشته، دادستان تعیین شده برای این پرونده ، اعلام کرد که به دلیل نا روشن بودن مقررات در زمینه ی پرداخت اجاره بها ی مسکن نمایندگان پارلمان، تحقیقات در این زمینه ادامه نخواهد یافت. همچنین اعلام شد که اعضا شورای رهبری حزب سوسیال دموکرات اعتمادخود را به هوکان یوهولت و ادامه ی رهبری او اعلام کردند.   
از سوی این حزب اعلام شد که هوکان یو هولت قرار است در این هفته به شهرهای مختلف سفر کرده و با اعضا حزب در این زمینه و برنامه های آتی آن گفتگو کند. وی در گفتگوئی با تلویزیون سوئد در صبح امروز گفت که هفته ای را پشت سر گذاشته که  پراز شایعات  تعبیر ها و اظهارنظر های مختلف بوده و اکنون در نظر دارد که با شهروندان در  این زمینه ها گفتگو کند. یوهولت در این برنامه همچنین گفت که ما یک سوئد قوی می سازیم، اما از طریق سرمایه گزاری بر مدارس و  یا کاهش مالیات غیر مستقیم رستوران ها که آن را با مردم در میان می گذاریم .  

کارین یمتین دبیر سیاسی حزب نیز عنوان کرد که در مورد خبرهای اخیر و همچنین مسائل سیاسی، تعدادی از اعضا حزب در تعطیلات پایان هفته ی اخیر، در خیابان ها با مردم گفتگو کردند و توانستند نظر موافق آن ها را نیز به حزب جلب کنند. کارین یمتین ضمن اشاره به داشتن اعضای توانا عنوان کرد که راه حل های مختلفی برای حل این مسئله وجود دارد، اما او حاضر نشد که به آنها اشاره کرده و آن را یک مسئله ی داخلی خواند.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigesradio.se