دارائی های معمر قذافی در سوئد بیشتر از تصور قبلی است

دارئی های کشور لیبی در سوئد که میتوان آنها را به معمر قذافی نسبت داد ، بیشتر از تصور قبلی است و در حدود چهارده میلیلرد کرون تخمین زده می شود. این میزان چهار میلیارد کرود بیشتر از میزان محاسبه شده قبلی است.

این دارائی ها همگی بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا مسدود شده اند .

همزمان دادستانی سوئد در حال بررسی دارائی هائی است که می توان به رئیس جمهور قبلی مصر، حسنی مبارک و افراد صاحب منصب در رژیم او نسبت داد. این بررسی به سفارش دادستان کل مصر انجام می شود اما تا کنون حسابی بانکی و یا املاکی به نام او در سوئد یافت نشده است.