انتقاد پناهجویان بازگشتی از دانمارک از برخورد پلیس آن کشور با آنها

7:16 min

۱۴ تن از ایرانیان ساکن مالمو، که یازده تن از آنان پناهجو و فاقد اجازه ی اقامت در سوئد هستند، در روز چهارشنبه ۵ اکتبر برای انجام تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک ، در اعتراض به از جمله بازداشت برخی از کارگران  در ایران ، از مالمو به دانمارک رفتند که همه ی آن ها توسط پلیس بازداشت شدند. سه تن از بازداشت شدگان که دارای گذرنامه و اقامت در سوئد بودند بعد از بیست چهار ساعت آزاد شده و به سوئد بازگشتند، اما ۱۱ نفر دیگر که اجازه ی اقامت نداشتند، تا روز گذشته ۱۷ اکتبر در بازداشت بودند. این پناهجویان روز گذشته بعد از آزاد شدن از زندان دانمارک به مالمو بازگشتند. نداشتن اجازه ی برگزاری تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی و ورود غیرقانونی به دانمارک، دلیل بازداشت آنها عنوان شده است.

 از جمله دلائل اصلی برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک ، نزدیکی و کم هزینه تر بودن آن در مقایسه با استکهلم عنوان شده است.
اسرین واسلی و سلام شیخی از جمله پناهجویانی هستند که روز گذشته از زندان دانمارک آزاد و به مالمو بازگشتند. آنها در گفتگوئی با پژواک ابه نحوه ی برخورد پلیس دانمارک و همچنین برخورد اداره ی مهاجرت در سوئد انتقاد کرده اند. زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigedsradio.se